Τις θέσεις και τις προτάσεις του PhARMA Innovation Forum Greece (PIF) για τη δημιουργία μιας δίκαιης, προβλέψιμης και βιώσιμης αγοράς φαρμάκου, που θα είναι φιλική προς τη φαρμακευτική καινοτομία κατέθεσε η Πρόεδρος του ΔΣ του PIF, κ. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, από το βήμα του 22ου Health World 2023, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξία της φαρμακευτικής καινοτομίας για το σύστημα υγείας, την οικονομία και την κοινωνία συνολικά.

Εισαγωγικά τόνισε ότι «οι καινοτόμες φαρμακευτικές εταιρίες βρίσκονται σε μια κατάσταση «επιβίωσης» αντί να βρίσκονται σε μια φάση ανάπτυξης», καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ιδιαιτέρως εχθρικό  και υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα δίκαιο, προβλέψιμο και βιώσιμο σύστημα». Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι «δεν υπάρχει προβλεψιμότητα όταν καλούνται οι εταιρίες να κάνουν πλάνα για το 2024 χωρίς να έχουν  κλείσει από την πλευρά του κράτους οι επιστροφές που ζητούνται για το 2022» και «δεν υπάρχει βιωσιμότητα όταν το ύψος των επιστροφών αυτών αγγίζει το 70% ή ισότητα και δικαιοσύνη όταν η φαρμακευτική καινοτομία επιβαρύνεται δυσανάλογα σε σχέση με τα φάρμακα κοινότητας».

Στη συνέχεια, κατέστησε σαφές τι πραγματικά σημαίνει η φαρμακευτική καινοτομία για το σύστημα συνολικά και τα πολυεπίπεδα οφέλη που αυτή επιφέρει στους ασθενείς, το σύστημα υγείας, την κοινωνία και την οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, η κα. Μπαρμπετάκη τόνισε ότι «παρά τις δύσκολες συνθήκες, το αποτύπωμα των καινοτόμων φαρμακευτικών εταιριών στην Ελλάδα παραμένει εντυπωσιακό». Ανέφερε ενδεικτικά ότι οι 26 εταιρίες του PIF απασχολούν περισσότερους από 4.100 εργαζόμενους στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «για κάθε 4 εργαζόμενους που απασχολούν τα μέλη του PIF, δημιουργείται 1 επιπλέον θέση εργασίας σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, στο εγχώριο οικοσύστημα της υγείας». Επίσης, σημείωσε ότι «μεταξύ 2019 και 2021 οι εταιρίες του PIF υλοποίησαν 520 προγράμματα υποστήριξης για 90.000 ασθενείς, 290 προγράμματα υποστήριξης ασθενών, 740 προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με 480.000 ωφελούμενους πολίτες και 100 προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος που είχαν θετική επίδραση στις ζωές 350.000 ανθρώπων.»

Ακόμη, τόνισε ότι οι καινοτόμες φαρμακευτικές εταιρίες «αποτελούν μεγαλύτερο χρηματοδότη της αγοράς φαρμάκου από το ίδιο το κράτος μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών», υπογραμμίζοντας ότι «από τις συνολικές υποχρεωτικές επιστροφές που κατέβαλαν όλες οι φαρμακευτικές εταιρίες το 2021 πάνω από το 55% αφορούσε τις μόλις 26 εταιρείες μέλη του PΙF», ενώ «μόνο το 2021 υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στο κράτος €1,3 δις μέσω του συστήματος επιστροφών».

Εξαιρετική σημασία απέδωσε στα τεράστια οφέλη που έχουν οι καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις για τους ασθενείς, καθώς αυτές «αυξάνουν την μακροζωϊα, βελτιώνουν σημαντικά τα πρότυπα φροντίδας και την ποιότητα ζωής των ασθενών και συμβάλλουν σε υγιέστερες κοινωνίες», σημειώνοντας ότι αυτές «έχουν συμβάλλει στη μετατροπή απειλητικών για τη ζωή νόσων όπως συγκεκριμένοι τύποι καρκίνου σε χρόνιες παθήσεις, στην εκρίζωση ή εξάλειψη άλλων νόσων, αλλά και τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των προτύπων φροντίδας».