Σε δυναμικές κινητοποιήσεις αποφάσισε να προχωρήσει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) ως μέτρο αντίδρασης στα μέτρα επιστροφών (rebate και claw-back). Ο Σύλλογος κηρύσσει απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, στις 12:00 π.μ.  Εκείνη την ημέρα όλα τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας θα παραμείνουν κλειστά και παράλληλα καλούνται σε απεργία και οι φυσικοθεραπευτές του Δημοσίου και του λοιπού ιδιωτικού τομέα.

Ο ΠΣΦ έχει διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για τα μέτρα των claw-back και rebate που χαρακτηρίζει ως «απαράδεκτα» και «αντιδημοκρατικά» που έχουν στοιχίσει στους φυσικοθεραπευτές από το 2013 πάνω από 180.000.000 €, ως απώλεια εισοδήματος από τη μη καταβολή των δεδουλευμένων. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση,

«το 2013 υπήρξε δραματική μείωση της τιμής αποζημίωσης της συνεδρίας φυσικοθεραπείας από 20 σε 15 ευρώ. Παράλληλα ανακοινώθηκαν και άλλα επαίσχυντα μέτρα, με τη θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού (ανώτατου ορίου) για κάθε κατηγορία παροχής του ΕΟΠΥΥ, που την κάθε υπέρβαση του θεσπισμένου ορίου, την πληρώνουν οι φυσικοθεραπευτές, επιστρέφοντας πίσω το ποσό της ‘υπέρβασης’. Με τον τρόπο αυτό και με δεδομένη την παρακράτηση και του 20% του φόρου, οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές, στην εκκαθάριση για τη μηνιαία υποβολή, μπορεί να μην εισπράττουν τίποτε.

Ο ΠΣΦ προχωράει σε αυτές τις κινητοποιήσεις, απαιτώντας:

-Την αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία και ειδικά για τη φυσικοθεραπεία, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων, όπως προκύπτουν κάθε έτος.

-Την άμεση κατάργηση του Νόμου για το Claw-back και το Rebate, καθώς η χώρα έχει αποδεσμευτεί από την επιτήρηση των θεσμών