Ακολούθως, ο κ. Δημήτρης Κατεχάκης παρουσίασε το Προτεινόμενο Πλαίσιο PAVE για την Αξιοποίηση Δεδομένων Υγείας. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις βασικές προϋποθέσεις που αυτό θέτει ώστε να καταστεί εφικτή η δευτερογενής χρήση των δεδομένων υγείας προς όφελος της κοινωνίας και ειδικότερα προς υποστήριξη της έρευνας / καινοτομίας, της χάραξης πολιτικής, της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, της ωφέλειας και ασφάλειας των ασθενών, της εξατομικευμένης ιατρικής και των επίσημων στατιστικών ή ρυθμιστικών δράσεων. Το Πλαίσιο PAVE περιλαμβάνει προτάσεις που άπτονται της ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών, της διασφάλισης της ετοιμότητας των δεδομένων, της διακυβέρνησης αυτών, καθώς και της ανάπτυξης δεξιοτήτων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ αναδεικνύει ως σημαντικούς παράγοντες τη διαμόρφωση κατάλληλου νομικού πλαισίου, την εξασφάλιση πολιτικής βούλησης και πόρων καθώς και τη σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Στη συνέχεια, παρουσιάσθηκε ο Οδικός Χάρτης υλοποίησης του Πλαισίου, ο οποίος περιλαμβάνει απτές δράσεις σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να αξιοποιηθούν και να υποστηριχθούν και οι πολλές και σημαντικές δράσεις που ήδη υλοποιούνται στη χώρα ή έχουν εξαγγελθεί. O κ. Κατεχάκης ολοκληρώνοντας την ομιλία του επισήμανε ότι το προτεινόμενο Πλαίσιο PAVE θέτει τις βάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών, αλλά και των απειλών ως προς τη δευτερογενή αξιοποίηση των δεδομένων υγείας στην Ελλάδα, αξιοποιώντας παράλληλα τα δυνατά σημεία του ελληνικού περιβάλλοντος και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε αυτό. Ως εκ τούτου, τόνισε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ως μία συνεκτική βάση για την ανάπτυξη ενός πλάνου δράσης, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχους για την περαιτέρω ωρίμανση του ελληνικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των προϋποθέσεων για τη δημιουργία τεκμηρίων πραγματικού κόσμου (RWE) μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων πραγματικού κόσμου (RWD).