Για τη σημαντική μεταρρύθμιση που συντελείται το διάστημα αυτό στην Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας έκανε λόγο η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στο συνέδριο Health IT. Η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι η μεγάλη δυσκολία που αντιμετώπισε η χώρα στην προσπάθειά της να αναμορφώσει την ΠΦΥ από τη δεκαετία του 1980 οφείλεται στις παγιωμένες αντιλήψεις για ένα νοσοκομειοκεντρικό σύστημα υγείας και με την πάγια εστίαση στα δομικά και όχι στα λειτουργικά προβλήματα του συστήματος υγείας. Όπως ανέφερε, έχουμε ως χώρα πολύ δρόμο να διανύσουμε και πρέπει ο πολίτης να αντιληφθεί ποια είναι η λειτουργία της ΠΦΥ, ποιοι είναι οι stakeholders και τι πραγματικά ζητάμε από την ΠΦΥ. Ανέφερε ότι η πρώτη σημαντική προσπάθεια που απέφερε καρπούς στον τομέα της ΠΦΥ έγινε από τον Μάριο Θεσμιστοκλέους και την ομάδα του, με το πρόγραμμα εμβολιασμού εν μέσω πανδημίας. Η προσπάθεια αυτή  συμπληρώθηκε από τον προσωπικό γιατρό, στον οποίο σήμερα είναι εγγεγραμμένοι χιλιάδες πολίτες.

Στη συνέχεια η υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη εκπόνησης πολιτικών με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και αναφέρθηκε στη συνεργασία με το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα, συνεργασία η οποία θα παρέχει στη χώρα μας τεκμηρίωση και καλές πρακτικές και από άλλες χώρες. Ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ θα διασυνδέσει τη δημόσια υγεία με την πρωτοβάθμια. Επίσης, θα υπάρξει αλλαγή των σπουδών των επαγγελμάτων υγείας σε προπτυχιακό επίπεδο, ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του σημερινού κόσμου (μεταδιδόμενα και μη μεταδιδόμενα νοσήματα, κλιματική κρίση κ.ά.).

Αναφορικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο, η Ε. Αγαπηδάκη τόνισε ότι αύριο παρουσιάζεται στο υπουργικό συμβούλιο η δεύτερη φάση του προγράμματος που αφορά τον προσωπικό γιατρό, με τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων στους προσωπικούς γιατρούς που θα ενημερώσουν τους ασθενείς για την ανάγκη πρόληψης και για τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Επίσης, θα υπάρξει άνοιγμα του ιατρικού επαγγέλματος στην κοινωνία. Η αλλαγή αυτή οδηγεί λειτουργικά τους γιατρούς της ΠΦΥ κοντά στην κοινότητα και στους ασθενείς, χτίζοντας τη στενή σχέση του πολίτη με την πρωτοβάθμια στο πεδίο. Και αυτή η αλλαγή, όπως τόνισε η κ. Αγαπηδάκη, θα γίνει με τη βοήθεια του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.