Τις ευρωπαϊκές και εθνικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης περίθαλψης παρουσίασε στο συνέδριο Health IT o Dr. João Breda, Επικεφαλής του Γραφείου Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα, που ιδρύθηκε υπό την ηγεσία του Δρ. Hans Henri P. Kluge και υποστηρίζεται από την ελληνική κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, το εν λόγω γραφείο αποτελεί παράδειγμα δέσμευσης για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιοτική φροντίδα. Λειτουργώντας ως Κέντρο Αριστείας, δίνει έμφαση στη συνεργασία στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Το Γραφείο Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών του ΠΟΥ στην Αθήνα έχει ισχυρούς δεσμούς με τα κεντρικά γραφεία του ΠΟΥ και υποστηρίζει διάφορες χώρες σε όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ.

Όπως ανέφερε ο κ. Breda, η αφοσίωση της Ελλάδας στην ποιότητα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων είναι εμφανής με τα προγράμματα που ξεκίνησαν από τον Μάρτιο του 2022 και την έναρξη του έργου HEALTH-IQ τον Ιούνιο του 2023. Το έργο HEALTH-IQ επιδιώκει να βελτιώσει τα πρότυπα υγείας στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας δίκαιη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Δίνει έμφαση στις προσεγγίσεις που βασίζονται σε δεδομένα, στην ανατροφοδότηση των ασθενών και στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών. Το έργο HEALTH-IQ περιλαμβάνει οκτώ βασικά αντικείμενα εργασίας, από τη διαχείριση έργου έως τη διάδοση των αποτελεσμάτων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματά του έργου περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση της διασφάλισης ποιότητας, την υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων στις εγκαταστάσεις υγείας και την ενίσχυση της ικανοποίησης των ασθενών. Επιπλέον, ο ΠΟΥ οραματίζεται την αξιοποίηση της εργαλειοθήκης των προτύπων ποιότητας που προέρχονται από αυτό το έργο σε διεθνή κλίμακα.