Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομία smartHEALTH απευθύνεται σε επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της Υγείας και αναζητούν υποστήριξη στον Ψηφιακό τους Μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη της Καινοτομίας, τόνισε στην ομιλία του στο συνέδριο Ηealth IT o Κωνσταντίνος Καραμάνης, Digital Health Transformation, Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Όπως ανέφερε, ο Κόμβος smartHEALTH αποτελεί μέρος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  μαζί με την Ελληνική Πολιτεία.

Ο Κόμβος smartHEALTH αποτελεί στρατηγική σύμπραξη του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με  ορισμένους εκ των σημαντικότερων ελληνικών οργανισμών στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας.

Οι υπηρεσίες του Κόμβου smartHEALTH προσφέρονται με μηδενικό κόστος για τους αποδέκτες (εξαιρούνται οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις) και είναι προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες τους. Οι σύμβουλοι του smartHEALTH συζητούν με τους πιθανούς αποδέκτες, με σκοπό την κατανόηση και καταγραφή των ψηφιακών: δυνατοτήτων, αναγκών, στόχευσης και οράματος. Σε δεύτερο επίπεδο, οι σύμβουλοι σχεδιάζουν, μαζί με τον αποδέκτη, ένα πλάνο εργασιών που περιγράφει  τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Οι υπηρεσίες αυτές είναι συνοπτικά οι εξής:

  • Δοκιμή πριν την Επένδυση,
  • Ανάπτυξη προχωρημένων ψηφιακών δεξιοτήτων & εκπαίδευση,
  • Υποστήριξη στην εύρεση διαθέσιμης χρηματοδότησης,
  • Ανάπτυξη δικτύωσης.

Οι αποδέκτες λαμβάνουν υψηλού επιπέδου τεχνική συμβουλευτική που τους βοηθά να προάγουν την Καινοτομία, τον Ψηφιακό τους Μετασχηματισμό, ενώ παράλληλα  τους καθιστά πιο ανταγωνιστικούς, αποδοτικούς και συνδεδεμένους με το εγχώριο και διεθνές οικοσύστημα.