Οι οριζόντιες παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας ήταν το θέμα της δεύτερης ομιλίας της Ιωάννας Σαλαγιάννη, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ ΑΕ στο συνέδριο Health IT. Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα υλοποιηθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν σε μεγάλο μέρος του οικοσυστήματος της παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα βελτιώσουν την επιχειρησιακή λειτουργία τόσο των νοσοκομείων όσο και ενός σημαντικού αριθμού τρίτων φορέων, που συμμετέχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.  Οι παρεμβάσεις αυτές είναι οι κάτωθι: Δημιουργία Πλαισίου Αξιολόγησης & Παρακολούθησης Ψηφιακής Ετοιμότητας Νοσοκομείων, Ενιαίο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης φαρμάκου, Ενιαίο σύστημα διαχείρισης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Πλατφόρμα διαχείρισης & ανταλλαγής ηλεκτρονικών παραστατικών νοσοκομείων (EDI), Ψηφιακή αναβάθμιση των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε.) & της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), Ψηφιακή αναβάθμιση Ε.Ο.Φ., Ψηφιακή αναβάθμιση Ε.Κ.Α.Β., Πληροφοριακό Σύστημα ενημέρωσης πολιτών για εφημερεύοντα Νοσοκομεία (Επείγοντα), καθώς και Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας σε επιλεγμένους Φορείς και Δομές Υγείας.