Μετά την επιτυχή έναρξη λειτουργίας της άυλης συνταγογράφησης κατά την περίοδο της πανδημίας η ΗΔΙΚΑ προχώρησε στην υλοποίηση εφαρμογών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την χάραξη πολιτικών υγείας σε εθνικό επίπεδο, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Στέλεχος Τμήματος Ειδικών Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ Α.Ε., μιλώντας στο συνέδριο Health IT.  Και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται τα νέα μητρώα HIV και νωτιαίας μυϊκής ατροφίας, η έναρξη λειτουργίας των αποθετηρίων εξετάσεων και ιατρικών βεβαιώσεων καθώς και η μελλοντική ανάπτυξη του «Συμβούλου Υγείας» που έχει ως σκοπό την ευαισθητοποίηση του πολίτη σε θέματα υγείας που τον αφορούν.

Ο «Σύμβουλος Υγείας» θα διασυνδέεται με μια ακόμα καινοτόμα υπηρεσία, το «Healthfix» το οποίο θα είναι ένα σύνολο βίντεο και προγραμμάτων για ενημερωτικά θέματα υγείας, για το πώς μπορεί κανείς να βελτιώσει τις συμπεριφορές υγείας, αλλά και για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας.

Τα οφέλη για τη δημόσια υγεία αλλά και για κάθε πολίτη ξεχωριστά είναι πολλά και συνοψίζονται στα εξής:

  • Καταγραφή ασθενών
  • Παρακολούθηση της υγείας των ασθενών
  • Δευτερεύουσα χρήση δεδομένων
  • Εύκολη πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα υγείας
  • Ελαχιστοποίηση απώλειας πληροφορίας
  • Ενθάρρυνση για προληπτικούς ελέγχους