Σκοπός των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΔΙΜΟ είναι η παροχή  ψηφιακών υπηρεσιών σε Ογκολόγους Ιατρούς, Εργαστήρια Ανάλυσης Βιοϊατρικών Εξετάσεων και Διοικητικό Προσωπικό, ανέφερε η Ειρήνη Φουντουλάκη, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο συνέδριο Health IT.  Τα Συστήματα Πληροφορικής είναι τα:  (α) Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Μητρώο Ογκολογικών Ασθενών), (β) Ηλεκτρονικό Σύστημα Παραπομπής Εξετάσεων), (γ) Ψηφιακό Βιβλίο Εργαστηρίου, (δ) Αποθετήριο Γενετικών/Εργαστηριακών  Δεδομένων, (ε) Ηλεκτρονικό Σύστημα Κοστολόγησης και  (στ) Πληροφόρηση Διοίκησης. Τα συστήματα (α) – (δ) χρησιμοποιούνται από ιατρικό προσωπικό για την καταγραφή δεδομένων ασθενών τροφοδοτώντας μια Τράπεζα Πληροφοριών από την οποία θα μπορούν να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία για τους ασθενείς που παρακολουθούνται από τους Ιατρούς που συμμετέχουν στο ΕΔΙΜΟ ενώ τα (ε) – (στ) χρησιμοποιούνται από Διοικητικό Προσωπικό για την κοστολόγηση βιοϊατρικών αναλύσεων και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των αναλύσεων και το κόστος τους.

Το ζητούμενο από τα Πληροφοριακά Συστήματα ΕΔΙΜΟ είναι η υποστήριξη κλινικής πράξης και έρευνας προστατεύοντας τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας των ασθενών και των οικογενειών τους. Για τον σχεδιασμό των συστημάτων ακολουθήσαμε μια ασθενοκεντρική προσέγγιση στην οποία χρησιμοποιείται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης  (ΑΜΚΑ) για την καταχώρηση του ασθενούς. Η σχεδίαση αυτή επιτρέπει τη διασύνδεση των συστημάτων, με τρίτα συστήματα και την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εικόνας του ασθενή όσο αφορά το κλινικό και εργαστηριακό του προφίλ, αλλά και συννοσηροτήτων του.  Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ασθενούς ακολουθούμε μια μέθοδο ψευδοανωνυμοποίησης, υλοποιούμε ένα σύνολο ελέγχων πρόσβασης και ένα σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών το οποίο υποστηρίζει τη χρήση των συστημάτων μόνο από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες ΕΔΙΜΟ. Τέλος, τα συστήματα υποστηρίζουν μια ροή πληροφορίας η οποία είναι εξ’ ολοκλήρου ψηφιακή.