Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας με την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι πλέον οι καταναλωτές χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο εφαρμογές υγείας, καθώς και IoT συσκευές που οδηγούν σε έναν πιο υγιή τρόπο ζωής, τονίζει στο συνέδριο Health IT o Φώτης Γονίδης, Digital Health Product Lead, Gnomon Informatics SA. Και πρόσθεσε ότι και η πανδημία έχει επιταχύνει σημαντικά την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων υγείας και οι καταναλωτές νοιώθουν πιο άνετοι να διαμοιραστούν τα δεδομένα τους για ιατρικούς σκοπούς. Παράλληλα αναζητούν ολοένα και περισσότερο εξατομικευμένα πλάνα θεραπείας και καινούρια μοντέλα φροντίδας, όπως είναι η φρoντίδα στο σπίτι (virtual care).

Τα παραπάνω δημιουργούν την ευκαιρία στους παρόχους και τα συστήματα υγείας να προσφέρουν στους ασθενείς υψηλότερα επίπεδα υπηρεσιών και παράλληλα να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη και το κόστος θεραπείας:

1.Μέσω της χρήσης καινοτόμων ψηφιακών λύσεων που παρέχουν τη δυνατότητα τηλε-συνεδριών, εξατομικευμένων πλάνων θεραπείας, απομακρυσμένης παρακολούθησης του ασθενή κτλ.

2.Προωθώντας την δια-λειτουργικότητα των ιατρικών δεδομένων.

3.Επεκτείνοντας τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης των ασθενών με τους επαγγελματίες υγείας τόσο για τη πρόληψη όσο και για τη θεραπεία.

Λαμβάνοντάς υπόψιν τις ανάγκες που δημιουργούνται στον χώρο της ψηφιακής υγείας, η Πλατφόρμα του ασθενή – eHealthPassTM, αποτελεί μία ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα υγείας με επίκεντρο την ιδιωτικοτητα και την ασφάλεια των ιατρικών δεδομένων και τον έλεγχο τους αποκλειστικά από τον ασθενή.

Το eHealthPassTM βασίζεται στους 4 πυλώνες της Ιδωτικότητας, Συνεργασίας ασθενή-ιατρού, Αυτοδειαχείρησης και Δια λειτουργικότητας.

To eHealthPassTM έχει χρησιμοποιηθεί παραγωγικά για την (αυτό)διαχείριση του διαβήτη τύπου 2 από ασθενείς στην Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και την Τουρκία καθώς και του χρόνιου πόνου στην Σουηδία, Γαλλία και Ισπανία. Παράλληλα το eHealthPassTM έχει επιλεχθεί από νοσοκομεία για τη πρόληψη και θεραπεία της υπέρτασης στη Σουηδία, Κροατία, Ιταλία και Τουρκία καθώς και από νοσοκομεία στην Τουρκία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Σουηδία για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας.