Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί το πιο σύνθετο περιβάλλον στον τομέα της υγείας – και χαρακτηρίζεται από σύνθετες καταγραφές και αναπαραστάσεις δεδομένων, περίπλοκους υπολογισμούς, και διασυνδέσεις με μεγάλο αριθμό συσκευών. Καθημερινά για κάθε ασθενή σε μια ΜΕΘ καταγράφονται περί τις 5000 μετρήσεις. Υπάρχει ανάγκη για αυτοματοποίηση της χρονοβόρας καταγραφής προς αποφυγή λαθών και προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος που θα αποδοθεί στη φροντίδα του ασθενή. Tα παραπάνω ανέφερε ο Γεράσιμος Δευτεραίος, Διευθυντής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Critis Medical Synergy IKE. Όπως ανέφερε, το CritIS Synergy+® είναι ένα προηγμένο ιατροτεχνολογικό σύστημα κλινικών πληροφοριών που συγκεντρώνει αυτόματα όλους τους τύπους δεδομένων προκειμένου να σχηματίζουν τη ραχοκοκαλιά ενός πλήρους ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και παράλληλα αυξάνει την ασφάλεια και βελτιώνει την ποιότητα της φροντίδας σε ασθενείς στις ΜΕΘ. Καλύπτει το σύνολο των ιατρονοσηλευτικών διαδικασιών, αντικαθιστά σχεδόν όλα τα χαρτογραφικά διαγράμματα και έντυπα, διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και διασφαλίζει ότι όλοι έχουν πρόσβαση από οπουδήποτε σε ενημερωμένες πληροφορίες μειώνοντας τον κίνδυνο λαθών και βελτιώνοντας τη συνεργασία υποβοηθώντας έτσι την καλύτερη λήψη κλινικών αποφάσεων.

Περιλαμβάνει προηγμένες λειτουργίες, όπως η κλινική υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, ποιοτική παρουσίαση-αναφορών κλινικών δεδομένων, έξυπνα εργαλεία παρακολούθησης της πορείας ασθενή καθώς και δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα νοσοκομειακά συστήματα ιατρικής περίθαλψης.

Μέσω της παροχής έγκαιρων και ακριβών πληροφοριών, το CritIS Synergy+ συμβάλει σε καλύτερα αποτελέσματα ασθενών, σε μικρότερη διάρκεια νοσηλείας και σε μείωση του ποσοστού θνησιμότητας στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Η πληθώρα δεδομένων που συλλέγονται δημιουργεί μια πλούσια πηγή δεδομένων για κλινικές έρευνες και πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας. Τέλος, η δυνατότητα  απομακρυσμένης παρακολούθησης που προσφέρει μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κεντρικά νοσοκομεία για την υποστήριξη περιφερειακών ΜΕΘ.