Η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, έναν καταλύτη έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε και να πραγματώσουμε την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, τόνισε ο Κωνσταντίνος Λυκοστράτης, Αν. Διοικητής του Γ. Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας, μιλώντας στο συνέδριο Health IT. Για να έχει βέλτιστα αποτελέσματα ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οφείλει ο σχεδιασμός του να είναι ιατροκεντρικός, δηλαδή  εύκολα αφομοιώσιμος και εφαρμόσιμος από το ιατρικό προσωπικό, αλλά με ασθενοκεντρικές εφαρμογές και στόχευση, ώστε  ο τελικός αποδέκτης, που είναι ο ασθενής, να αισθάνεται ότι υποστηρίζεται από ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας, που προλαμβάνει, θεραπεύει ή τουλάχιστον ανακουφίζει επαρκώς την ασθένεια.

Αξιοποιώντας τα νέα πληροφοριακά συστήματα, έγιναν σημαντικά βήματα στο πώς παρακολουθούμε την παραγωγικότητα έργου του νοσοκομείου, σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση, και πως συνεχώς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους βελτίωσης. Η ακριβής καταγραφή, παρακολούθηση και αξιοποίηση δεικτών σχετικά με τις Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις, τις αιτίες παράτασης του μέσου χρόνου νοσηλείας ασθενών, τις λίστες αναμονής χειρουργείων, οδήγησε στη ταχύτερη διαχείριση περιστατικών με πολύπλοκα προβλήματα, και συνολικά σε μείωση του μέσου χρόνου νοσηλείας, μείωση της λίστας αναμονής, και αξιοσημείωτο περιορισμό των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Από την αξιοποίηση του μεγάλου όγκου δεδομένων, που μας επιτρέπει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία να επεξεργαζόμαστε για εξαγωγή και παρακολούθηση δεικτών, σε επίπεδο νοσοκομείου, διαφαίνονται νέες προοπτικές  και τρόποι  χρησιμοποίησης των δεικτών σε ευρύτερη κλίμακα, με απώτερο στόχο έναν τελικό συνολικό συντονισμό και εποπτεία της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε πραγματικό χρόνο. Η υλοποίηση του μοντέλου «REAL TIME HOSPITAL TRAFFIC CONTROL» είναι εφικτή αλλά και αναγκαία στη μελλοντική πορεία και εξέλιξη του ΕΣΥ.