Η τεχνολογία έχει αλλάξει τη μορφή της ιατρικής και της νοσηλευτικής επιστήμης όπως την ξέραμε μερικά χρόνια πριν. Η πληροφορική δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας να αναλύσουν τη διαθέσιμη πληροφορία όπως ποτέ στο παρελθόν, να περιορίσουν τα ανθρωπογενή σφάλματα, να ενδυναμώσουν την σχέση μεταξύ ασθενή και γιατρού και τελικά να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να συμβάλει αποφασιστικά στην ασφάλεια του ασθενή. Τα παραπάνω τόνισε στο συνέδριο Health IT o Λάμπρος Δερμεντζόγλου, B.Eng, M.Sc, MPM, Ph.D IT Engineer, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου. «Η πληροφορία είναι το αίμα της ιατρικής επιστήμης και η τεχνολογία πληροφορικής για την υγεία είναι φτιαγμένη για να λειτουργεί ως το κυκλοφορικό σύστημα για την πληροφορία αυτή.» Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, επενδύει συστηματικά και αδιάκοπα στην τεχνολογία ως έναν από τους βασικούς βραχίονες που συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας της νοσηλείας αλλά και την ασφάλεια των ασθενών. Ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή, τα συστήματα υποστήριξης κλινικής απόφασης, τα συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης, η ηλεκτρονική παραγγελία φαρμάκων και εξετάσεων, η αποτελεσματική ηλεκτρονική διαχείριση των επειγόντων, η ασφάλεια στις μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων αλλά και η νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα των ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων, είναι μερικές μόνο από τις ψηφίδες στο μεγάλο παζλ των τεχνολογιών στην υπηρεσία του ασθενή.

Την ώρα που το ψηφιακό μας σύμπαν διαστέλλεται γοργά, είναι αυτονόητο ότι η υγεία δε μπορεί να παραμένει περιορισμένη στο μικρόκοσμό της. Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων είναι επιβεβλημένη σε εθνικό επίπεδο και ζητούμενο σε υπερεθνικό. Οι φορητές και διασυνδεδεμένες συσκευές σε συνδυασμό με τη μηχανική μάθηση, αλλάζουν το τοπίο της υγείας όπως το ξέραμε μέχρι χθες, συμπαρασύροντας κουλτούρες, δομές και ανάγκες. Αυτό είναι το στοίχημα του παρόντος και του μέλλοντός μας.