Οι απευθείας χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. στα κράτη μέλη μέσω του προγράμματος EU4Health ήταν το κεντρικό θέμα ομιλίας της Lorena Androutsou, Project Officer European Health and Digital Executive Agency (HADEA), European Commission στο συνέδριο Health IT. Όπως ανέφερε, η HADEA ήταν ένα προσωπικό όραμα της Επιτρόπου Υγείας Στέλλας Κυριακίδη, για τη δημιουργία ενός διαχειριστικού οργάνου για όλα τα προγράμματα και τα έργα στον τομέα της υγείας στα κράτη-μέλη. Φυσικά η HADEA σήμερα διαχειρίζεται έργα συνολικού ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν και άλλους τομείς (διατροφή, διάστημα κ.ά.) Από αυτά τα κονδύλια 4,7 δισ. ευρώ διατίθενται για το πρόγραμμα EU4Health και 6,1 δις. για το Horizon Health. Οι τομείς παρέμβασης είναι η προετοιμασία για τη διαχείριση κρίσεων στην υγεία, η ψηφιακή ετοιμότητα των δομών υγείας, η χρήση δεδομένων υγείας κ.ά. Προβλέπεται ότι η Ε.Ε. μπορεί να δίνει απευθείας τα κονδύλια στο κράτος μέλος ή να δίνονται μέσω συνεργασιών (joint actions). Οι προσκλήσεις που δημοσιοποιεί η HADEA είναι ανοικτές και σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλύπτουν τις προϋποθέσεις που τίθενται κάθε φορά στις προσκλήσεις.  Ανέφερε ότι μια σειρά από joint actions στις οποίες συμμετέχει και η Ελλάδα βρίσκονται σε φάση υπογραφής και ανέφερε ότι μια σειρά από νέα προγράμματα θα τρέξουν άμεσα, με καταληκτική ημέρα για υποβολή προτάσεων την 31η Ιανουαρίου, όπως το έργο των ηλεκτρονικών καρτών εμβολιασμού κ.ά.