Το συγχρηματοδοτούμενο έργο EUCAIM (European Federation for Cancer Images) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Πρωτοβουλίας για την Ιατρική Απεικόνιση  του Καρκίνου (European Cancer Imaging Initiative) που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου (European Beating Cancer Plan), τονίζει ο Μανώλης Τσικνάκης, Καθηγητής Βιοϊατρικής Πληροφορικής & Ηλεκτρονικής Υγείας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο Κρήτης, Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής (CBML), μιλώντας στο συνέδριο Health IT. Όπως ανέφερε, το έργο βασίζεται στα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας ”AI for Health Imaging (AI4HI)”, και των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από αυτή, μεταξύ των οποίων είναι το έργο ProCΑncer-I (https://www.procancer-i.eu/) – έργο που συντονίζει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Είναι το πρώτο στο είδος του ευρωπαϊκό «πανκαρκινικό» έργο που έχει στόχο να δώσει εύκολη πρόσβαση σε απεικονιστικές εικόνες καρκίνου σε κλινικούς, ιατρούς και ερευνητές με σκοπό την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI) που θα υποστηρίξουν την ακριβέστερη και ταχύτερη λήψη κλινικών αποφάσεων, διαγνώσεων, και καθορισμό της καταλληλότερης θεραπείας για καρκινοπαθείς. Το EUCAIM θα αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό δεδομένων που υπάρχει στα υφιστάμενα αποθετήρια ιατρικών εικόνων με απεικονίσεις καρκίνου και θα αναπτύξει ένα κατανεμημένο άτλαντα (Atlas of Cancer Imaging) με περισσότερα από 60 εκατομμύρια ανώνυμα απεικονιστικά δεδομένα καρκίνου από περισσότερους από 100.000 ασθενείς, προσβάσιμα σε κλινικούς, ιατρούς, και ερευνητές σε όλη την ΕΕ για την ανάπτυξη και αξιολόγηση αξιόπιστων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Τα δεδομένα που προέρχονται από τα έργα της πρωτοβουλίας AI4HI θα ενισχυθούν περαιτέρω με δεδομένα από 21 Κλινικά Κέντρα από 12 χώρες της ΕΕ, ενώ επίσης θα επεκταθεί σε τουλάχιστον 30 Κλινικά Κέντρα κατανεμημένα σε 15 χώρες μέχρι το τέλος του 4ετούς έργου. Οι πάροχοι κλινικών δεδομένων θα κληθούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία μέσω ανοικτής διαδικασίας πρόσκλησης κατά τη διάρκεια του έργου.