Με την πανδημία να λειτουργεί ως επιταχυντής, ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης αγκαλιάζει με ενθουσιασμό την τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνει στο συνέδριο Health IT ο Νικόλαος Π. Τσώλης, Επιστήμων Πληροφορικής, Msc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΕΣΥ. Σύμφωνα με έρευνα της Optum για το 2020, το 80% των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης έχουν εφαρμόσει μια στρατηγική ΤΝ, ενώ ένα άλλο 15% σχεδιάζει να δρομολογήσει μια τέτοια στρατηγική. H συγκριτική αξιολόγηση Ιατρικών Μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το εργαλείο για την ενίσχυση της Ιατρικής αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα στοιχεία του οικοσυστήματος Μηχανικής Μάθησης (M2M) είναι η Συνδεσιμότητα, Τιμολόγηση και υποβολή εκθέσεων για την Κατασκευή υλικού και Εξυπηρέτηση πελατών. Οι τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR και VR) γίνεται όλο και πιο δημοφιλής σε διάφορους κλάδους, και η υγειονομική περίθαλψη δεν αποτελεί εξαίρεση. Η AR και η VR μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής και να παρέχουν στους ασθενείς καθηλωτικές, ανώδυνες εμπειρίες. Οι έμπειροι επαγγελματίες της ιατρικής χρησιμοποιούν τις τεχνικές AR και VR για να σχεδιάσουν χειρουργικές επεμβάσεις υψηλής ακρίβειας και να ελαχιστοποιήσουν τους πιθανούς κινδύνους. Όσον αφορά την αποκατάσταση και τη φυσικοθεραπεία, οι λύσεις που βασίζονται σε VR και AR βελτιώνουν τη δέσμευση των ασθενών, και τα κίνητρα, και παρέχουν ευκαιρίες για θεραπεία από απόσταση”.