Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα UNICOM καθώς και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες διασυνοριακής υγείας, παρουσίασε στο συνέδριο Health IT o Δημήτρης Τσικερδής, Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Horizon 2020 με προϋπολογισμό γύρω στα 20.000.000 ευρώ. Ξεκίνησε τον Δεκέμβρη του 2019, έχει διάρκεια 4 χρόνια, συμμετέχουν 19 χώρες, όπου συμπεριλαμβάνονται και 26 εθνικοί οργανισμοί φαρμάκων και άλλοι φορείς ηλεκτρονικής υγείας. Το όραμα του προγράμματος είναι να διασφαλιστεί ότι οποιοδήποτε φάρμακο, καθώς και το περιεχόμενό του, μπορεί να αναγνωριστεί οπουδήποτε στον κόσμο και αυτό βέβαια αποσκοπεί στο να μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια των ασθενών και την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη για όλους. Η συνεισφορά της ΗΔΙΚΑ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι να αξιοποιήσει το διεθνές πρότυπο ISO IDMP να προτετοιμάσει επεκτάσεις μέσω του MyHealth@EU, καθώς και μια προετοιμασία πιλοτικού αναφορικά με τη χρήση του σε διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, δοκιμή, εφαρμογή και διάδοση όλων αυτών των προτύπων, σε επίπεδο κανονιστικού πλαισίου, δηλαδή στην φαρμακοεπαγρύπνηση, προώθηση των διασυνοριακών και ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, την κλινική έρευνα, ανάλυση δεδομένων, καθώς και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι βασικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα από αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή σε κάθε χώρα υπάρχουν λίστες φαρμάκων οι οποίες μπορεί να περιέχουν από 5.000 ως 20.000 εγγραφές. Συγκεκριμένα σε εμάς, στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης έχουμε 12.000 εγγραφές φαρμάκων, στη Γερμανία είναι 50.000 και στον EMA είναι πάνω από μισό εκατομμύριο και θα πρέπει όλα αυτά με κάποιο τρόπο να μπορέσουν να αναγνωριστούν. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλιστεί η διασυνοριακή εκτέλεση των συνταγών, όπου στις  περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει και η ανάγκη αντικατάστασης των φαρμάκων με κάποιο ισοδύναμο φάρμακο. Αυτό όμως για να μπορέσει να επιτευχθεί, θα πρέπει ο φαρμακοποιός να είναι σίγουρος ότι το φάρμακο το οποίο θα δώσει είναι αντίστοιχο με αυτό το οποίο λαμβάνει ο ασθενής από τη χώρα προέλευσης.