Περισσότερο από το 1/3 (35%) των θανάτων στις γυναίκες κάθε χρόνο οφείλεται σε καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εμμηνόπαυση από την International Menopause Society και την Ελληνική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης (ΕΛΕΤΕΜ).

Ο καρκίνος του μαστού συχνά θεωρείται ότι είναι η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας στις γυναίκες. Στην πραγματικότητα, όμως, η πρώτη αιτία θανάτου είναι η καρδιαγγειακή νόσος. Ο αριθμός των περιπτώσεων καρδιαγγειακής νόσου στις γυναίκες είναι υψηλός και συνεχίζει να αυξάνεται. Ωστόσο, με την όσον το δυνατόν μεγαλύτερη κατανόηση των αιτίων και των επιπτώσεων  της καρδιαγγειακής νόσου, μπορούν να ληφθούν μέτρα για την μείωση του κινδύνου επισημαίνει η κα Αθανασία Παππά, Επισκέπτρια Υγείας και Πρόεδρος της ΕΛΕΤΕΜ.

Σύμφωνα με την World Heart Federation, περισσότερο από το 1/3 (35%) των θανάτων στις γυναίκες κάθε χρόνο οφείλεται σε καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό το ποσοστό είναι πάνω από 13 φορές μεγαλύτερο του ποσοστού θανάτων, που προέρχονται από καρκίνο του μαστού. Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε ότι η καρδιαγγειακή υγεία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις γυναίκες τονίζει η κα Καίτη Αντωνοπούλου, Ταμίας & Υπεύθυνη Επικοινωνίας της ΕΛΕΤΕΜ. Θα πρέπει οι γυναίκες να συζητούν με το ή την γιατρό τους και να τους ζητούν να υπολογίζουν τον ατομικό τους κίνδυνο να αναπτύξουν  καρδιαγγειακή νόσο.

Στη συνέχεια, πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για να μειώσουν τον κίνδυνο, όπως θετικές επιλογές τρόπου ζωής, αντιμετώπιση αναγνωρισμένων ιατρικών κινδύνων, καθώς και ενημέρωση του γιατρού για το αναπαραγωγικό ιστορικό.