Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κυκλοφόρησε μια νέα δημοσίευση στην οποία παρατίθενται βασικά ρυθμιστικά ζητήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) για την υγεία. Στην εν λόγω δημοσίευση τονίζεται η σημασία της καθιέρωσης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, της ταχείας διάθεσης των κατάλληλων συστημάτων σε όσους τα χρειάζονται και της ενθάρρυνσης του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματιστών, των ρυθμιστικών αρχών, των κατασκευαστών, των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των ασθενών. Ο ΠΟΥ αναγνωρίζει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων υγείας. Ωστόσο, όπως τονίζεται,  οι τεχνολογίες ΑΙ αναπτύσσονται γρήγορα, μερικές φορές χωρίς πλήρη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους, κάτι που θα μπορούσε είτε να ωφελήσει είτε να βλάψει τους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών. Όταν χρησιμοποιούν δεδομένα υγείας, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, απαιτώντας ισχυρά νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια για τη διαφύλαξη του απορρήτου, της ασφάλειας και της ακεραιότητας, στη δημιουργία και τη διατήρηση των οποίων στοχεύει να συμβάλει  η εν λόγω δημοσίευση. «Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται πολλά για την υγεία, αλλά συνοδεύεται και από σοβαρές προκλήσεις, όπως η μη νόμιμη συλλογή δεδομένων, οι απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η ενίσχυση των προκαταλήψεων ή της παραπληροφόρησης», δήλωσε ο δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.