Πάνω από πενήντα διεθνείς εκπρόσωποι ανοσοκατεσταλμένων κοινοτήτων συγκεντρώθηκαν στη Βαρκελώνη και διαδικτυακά από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου 2023 στην Ανταλλαγή Προάσπισης Ανοσοκατεσταλμένων Ασθενών για να συζητήσουν τις ανάγκες, τις εμπειρίες και τις ιδέες προάσπισης ασθενών σε σχέση με τον COVID-19. Με γνώμονα την ασφάλεια των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας έχει συνυπογράψει το Κάλεσμα σε Δράση (Call to Action) του ΙΙΑΝ – Διεθνούς Δικτύου Συνηγορίας για την Ανοσοκαταστολή. Μεταξύ άλλων η έκκληση για δράση των Ανοσοκατεσταλμένων Ασθενών περιλαμβάνει: ολοκληρωμένο μοντέλο ορισμού για το ποιος θεωρείται ανοσοκατεσταλμένος. Προσδιορισμό από  τους ερευνητές του αριθμού των ανοσοκατεσταλμένων ατόμων. Επένδυση από τις κυβερνήσεις στην έρευνα για τη βελτίωση των εμβολίων COVID-19 και των φαρμάκων για τους ανοσοκατεσταλμένους. Βελτιωμένη πρόσβαση σε εμβόλια και φάρμακα COVID-19 για τους ανοσοκατεσταλμένους. Σαφείς στρατηγικές για την προστασία τους από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών. Να αναγνωριστεί η σημασία των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων στην πρόληψη των λοιμώξεων COVID-19. Αναγνώριση των ψυχοκοινωνικών αναγκών της ανοσοκατεσταλμένης κοινότητας. Όπως τονίζεται στο κάλεσμα της κοινότητας των ανοσκατεσταλμένων, η υιοθέτηση των παραπάνω δράσεων δεν θα ωφελήσουν μόνο τους ίδιους αλλά  παράλληλα θα εξυπηρετήσουν τις κυβερνήσεις, τις υπηρεσίες υγείας, την οικονομία και τον ευρύτερο πληθυσμό. Θα συμβάλουν στον περιορισμό της σπατάλης πολύτιμων πόρων και προϋπολογισμών υγείας, θα διευκολύνουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη άλλων ασθενών, θα μειώσουν τον κίνδυνο μεταλλάξεων του ιού και θα επιτρέψουν σε σημαντικό μέρος του πληθυσμού να επιστρέψει στην απασχόληση τονώνοντας την οικονομία.