Με κοινό ψήφισμά τους ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών, ο Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων, χαρακτηρίζουν ως παράτυπες ενέργειες, δημόσιες δηλώσεις  των υπευθύνων του Μητροπολιτικού Κολεγίου, σχετικά με τα εγκαίνια της πρώτης  «Ιδιωτικής Πανεπιστημιακής Κλινικής Αποκατάστασης». Όπως αναφέρουν, σύμφωνα, με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 και 3 του Νόμου 3696/2008, «Απαγορεύεται στα Κολλέγια να χαρακτηρίζονται Πανεπιστήμιο, Σχολή, Οργανισμός, Ινστιτούτο, Ακαδημία ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη προσωνυμία η οποία δύναται να παραπλανήσει ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες.  Πλην των δημόσιων Πανεπιστημίων δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου “Πανεπιστήμιο” στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, για το χαρακτηρισμό αυτού του ιδίου».

Πέραν αυτού όμως, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προχώρησε και στη χρήση του όρου «πανεπιστημιακή κλινική», για να χαρακτηρίσει ένα νέο δημιούργημά του, δια του οποίου μάλιστα καλεί πολίτες σε εφαρμογή ειδικών θεραπευτικών και παρεμβάσεων αποκατάστασης, σε ιδιαίτερα  ευάλωτες ομάδες πολιτών και μάλιστα δωρεάν.

Τα στοιχεία αυτά, πέραν της εύλογης σύγχυσης που δημιουργούν στο ευρύτερο κοινό, έρχονται σε προφανή αντίθεση με ένα πλέγμα  σημαντικών νομοθετικών διατάξεων. Είναι απόλυτα σαφές ότι η δημιουργία και λειτουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών επιτρέπεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Νοσοκομείων του ΕΣΥ με όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με τον Νόμο 4957/2022.

«Παρόλο που καταγγείλαμε την υποτιθέμενη λειτουργία της ‘Ιδιωτικής Πανεπιστημιακής Κλινικής’ στους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας και παρά το γεγονός της απουσίας άδειας λειτουργίας οποιασδήποτε κλινικής, σύμφωνα με την απάντηση της Περιφέρεια Αττικής, προκαλεί έκπληξη η πλήρης αδράνεια των αρχών για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.