Την αντίθεσή του ΠΙΣ για τις εξαγγελίες που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις στο θεσμό του προσωπικού γιατρού εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΙΣ, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος σε πρόσφατη διαδικτυακή συνάντηση που είχε με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Από πλευράς ΠΙΣ επισημάνθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:

Η ανάγκη κατάργησης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς αποτελεί αναχρονισμό και μείζον αντικίνητρο για την παραμονή των νέων ιατρών στη χώρα.

Η μετονομασία της υποχρέωσης για την εξυπηρέτηση του θεσμού του προσωπικού ιατρού με συνακόλουθη κατάργηση των θετικών ρυθμίσεων του Foundation year  αποτελεί οπισθοχώρηση.

Η δε φύση της μονοετούς υπηρεσίας και του επιπέδου εκπαίδευσης δεν συνάδει με τον εννοιολογικό πυρήνα του προσωπικού ιατρού, που συνιστά σχέση εμπιστοσύνης και διαρκείας μεταξύ ιατρού και ασθενούς.

Για την επέκταση του θεσμού και τη συμμετοχή περισσοτέρων ιατρών είναι αναγκαία η απάλειψη των αρνητικών προβλέψεων του Νόμου 4931/2022, η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων του και η ενεργοποίηση όλων των μορφών σύνδεσης των ιατρών με το σύστημα.

Αδικεί τον Νόμο η μερική εφαρμογή του ελλείψει πολιτικού θάρρους, όπως αδικεί και τη χώρα η μη εκμετάλλευση του επιστημονικού πλούτου της ύπαρξης πολλών ιατρών ειδικοτήτων. Ιατρών που ωθούνται εκτός συνόρων καθώς συστήματα άλλων χωρών (Γερμανία), τους υποδέχονται ευχαρίστως. Επισημάνθηκε επίσης ότι είναι θετική η αναγνώριση της ανάγκης αύξησης των αμοιβών των ιατρών, αλλά η καλή λειτουργία κάθε οργανωμένου συστήματος, προβλέπει πάντοτε αμοιβές ανάλογες της θέσεως του έργου και του επιπέδου ευθύνης.