«Βασική μας επιδίωξη είναι σε συνεργασία με τη βιομηχανία αλλά και με όλους τους συναρμόδιους φορείς, να βελτιώσουμε το περιβάλλον και να έχουμε μια καλή βάση πάνω στην οποία να χτίσουμε μια καλή πολιτική για το φάρμακο στη χώρα μας», επεσήμανε από το βήμα του Economist η διοικητής του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη, σημειώνοντας πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα εργαλείο στα χέρια μας. Αναφερόμενη στην τεχνητή νοημοσύνη, η κ. Καρποδίνη ανέφερε ότι «η κυβέρνηση τρέχει παράλληλες δράσεις και στο κομμάτι αυτό και πιο συγκεκριμένα ο ΕΟΠΥΥ επειδή έχει στη διάθεση του πολλά δεδομένα, αλλά δεν τα αξιοποιεί επαρκώς, έχει ως βασικό στόχο να εκσυγχρονιστεί μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό έτσι ώστε να δίνει πραγματικά στοιχεία για την υγεία». Τέλος, η κ. Καρποδίνη σημείωσε πως «πρέπει να χτίσουμε μια πολιτική ελέγχου της συνταγογράφησης, να αντιμετωπίσουμε την πολυφαρμακία στη χώρα μας, να εξορθολογήσουμε τη δαπάνη και να καταφέρουμε, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, να έχουμε μια πιο αποτελεσματική πολιτική. Να δίνουμε τη δυνατότητα στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε νέες και καινοτόμες θεραπείες», είπε η διοικητής του ΕΟΠΥΥ.