Με πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει ότι οι τραυματίες του δυστυχήματος στα Τέμπη, εκτός από την μηδενική συμμετοχή τους στις παροχές υγείας του Οργανισμού, απαλλάσσονται επίσης και από οποιαδήποτε συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη.

Ειδικότερα η ανακοίνωση του Οργανισμού έχει ως εξής: «Σε συνέχεια της από 07/08/2023 ανακοίνωσης του Οργανισμού σχετικά με τη μηδενική συμμετοχή στις παροχές υγείας του ΕΟΠΥΥ των τραυματιών του δυστυχήματος των ΤΕΜΠΩΝ διευκρινίζεται ότι εξαιρούνται επίσης και από κάθε συμμετοχή και επιβάρυνση για την αγορά φαρμάκων ή σκευασμάτων, το κόστος των οποίων καλύπτεται εις ολόκληρον από τον Οργανισμό.

Σε περίπτωση που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες για συμμετοχή των τραυματιών σε φαρμακευτικά ή άλλα σκευάσματα, παρακαλούνται οι πολίτες να απευθύνονται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού οι οποίες θα προβούν στην άμεση απόδοση των εν λόγω δαπανών».