Η Takeda Pharmaceutical ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αποσύρει οικειοθελώς τη θεραπεία της για τον καρκίνο του πνεύμονα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε λάβει ταχεία έγκριση το 2021, αφού απέτυχε να επιτύχει τον κύριο στόχο σε μια μελέτη τελικού σταδίου. Οι μετοχές της εταιρείας στις ΗΠΑ υποχώρησαν περίπου 6% στα 14,39 δολάρια σε εκτεταμένες συναλλαγές καθώς η αποτυχία της μελέτης σήμαινε ότι η θεραπεία δεν πληρούσε τις απαιτήσεις επιβεβαιωτικών δεδομένων της ταχείας έγκρισης της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ούτε τις υπό όρους εγκρίσεις μάρκετινγκ που χορηγήθηκαν σε άλλες χώρες. Τον Ιούλιο, η Takeda είχε δηλώσει ότι η μελέτη είχε σταματήσει καθώς ήταν απίθανο να πετύχει τον στόχο της. Επίσης, απέσυρε την αίτησή της για άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022. Η δοκιμή τελευταίου σταδίου μελέτησε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του  Exkivity ως μονοθεραπεία έναντι ενός τύπου χημειοθεραπείας σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ). Τα πλήρη δεδομένα από τη δοκιμή του τελευταίου σταδίου θα παρουσιαστούν σε μια επερχόμενη ιατρική συνάντηση ή θα δημοσιευθούν σε ιατρικό περιοδικό, ανέφερε η εταιρεία. Η Takeda σκοπεύει επίσης να ξεκινήσει οικειοθελή απόσυρση του φαρμάκου σε όλα τα κράτη όπου εγκρίθηκε και γι’αυτ’ο το λόγο, συνεργάζεται με τις κατά τόπους ρυθμιστικές αρχές. Η θεραπεία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει εγκριθεί στην Ελβετία, τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία και την Κίνα,. Η Takeda δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα συνεχίσει να αξιολογεί τον αντίκτυπο της απόσυρσης και να ενημερώνει την ετήσια πρόβλεψή της για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Μαρτίου 2024.