Δεκατρείς επιστημονικοί οργανισμοί και ενώσεις από 4 ηπείρους του πλανήτη υποστηρίζουν τη συναινετική δήλωση της SCOHRE -της Διεθνούς Εταιρείας ανεξάρτητων επιστημόνων για τον Έλεγχο του Καπνίσματος & τη Μείωση της Βλάβης από το Κάπνισμα- και υποστηρίζουν την εφαρμογή Στρατηγικών Μείωσης της βλάβης (THR) από το κάπνισμα για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Η δήλωση συναίνεσης εκδόθηκε ενόψει της επερχόμενης Δέκατης Συνόδου της Διάσκεψης των Μερών (COP10) του ΠΟΥ FCTC στον Παναμά, που θα πραγματοποιηθεί εντός του Νοεμβρίου, για να απευθύνει ένα ηχηρό μήνυμα ότι τα δεδομένα που υποστηρίζουν τα οφέλη από τη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα δεν μπορούν να παραγνωρισθούν για πολύ καιρό ακόμη. Η διακοπή και η πρόληψη του καπνίσματος, ενώ παραμένουν οι δύο πιο αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές ιατρικές παρεμβάσεις, δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την επιδημία του καπνίσματος. Υπάρχουν ολοένα περισσότερα στοιχεία στη βιβλιογραφία ότι οι στρατηγικές μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα (THR) μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των επιπτώσεων του καπνίσματος. Η χρήση λιγότερο επιβλαβών προϊόντων θα έχει θετική επίδραση σε πολλά άτομα που καπνίζουν τσιγάρο. Ωστόσο, το πιο ισχυρό μήνυμα του φετινού 6th Summit on Tobacco Harm Reduction Research & Policy ήταν ότι καθώς αυξάνεται η διείσδυση των νέων αυτών προϊόντων στην αγορά, εντείνεται η αντίδραση στην παραδοχή ότι αποδίδει η στρατηγική μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα μέσω της υποκατάστασης του τσιγάρου με εναλλακτικά του καπνού προϊόντα, και, λανθασμένα, ο κίνδυνος από τη χρήση νικοτίνης εξομοιώνεται με τον κίνδυνο από το κάπνισμα τσιγάρων. Ενόψει της επερχόμενης Δέκατης Συνόδου της Διάσκεψης των Μερών (COP10) του ΠΟΥ FCTC στον Παναμά, τον Νοέμβριο 2023, η SCOHRE εξέδωσε μια δήλωση ομοφωνίας που απεστάλη στον FDA, η οποία υπογραμμίζει τα οφέλη της στρατηγικής μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα, η οποία υποστηρίζεται από δεκατρείς άλλους οργανισμούς που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό: η μείωση της βλάβης από το κάπνισμα να υιοθετηθεί ως συμπληρωματική στρατηγική δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση του καπνίσματος και τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.