Το βραβείο GOLD στην κατηγορία «Κοινωνική Ευαισθησία, Περιβάλλον & Διακυβέρνηση (ESG)» απέσπασε η Sanofi Ελλάδας κατά την τελετή απονομής των Healthcare Business Awards 2023. Η κορυφαία αυτή διάκριση απονεμήθηκε στην εταιρεία για την υποστήριξη του καινοτόμου προγράμματος διάγνωσης σπάνιων νοσημάτων μέσω του γονιδιακού ελέγχου Next Generation Sequencing (NGS). Επιτρέποντας τη γρήγορη και έγκυρη διάγνωση, το πρόγραμμα συμβάλλει σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση σπάνιων νοσημάτων, μειώνοντας έτσι το συχνά μακρύ και ψυχοφθόρο ταξίδι των ασθενών. Η Sanofi ανέλαβε την παραπάνω πρωτοβουλία αναγνωρίζοντας ότι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι ασθενείς με σπάνια νοσήματα λαμβάνουν καθυστερημένη διάγνωση και έρχονται αντιμέτωποι με ένα σημαντικό σωματικό, ψυχικό και οικονομικό κόστος. Μέσω του προγράμματος, δείγματα ασθενών με καθορισμένα συμπτώματα από την Ελλάδα και 6 ακόμη χώρες της Κεντρικής & Νοτίου Ευρώπης συγκεντρώνονται και αναλύονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του ασθενούς σε ειδικό εργαστήριο μοριακής ανάλυσης στην Ελλάδα, με τη μέθοδο Αλληλούχισης Επόμενης Γενιάς ή Next Generation Sequencing (NGS). Πρόκειται για μία προηγμένης τεχνολογίας γενετική εξέταση που επιτρέπει την ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση, οδηγώντας τον ασθενή στη λήψη της κατάλληλης θεραπείας όσο το δυνατόν νωρίτερα στην εξέλιξη της νόσου. Με το πρόγραμμα αυτό, η Sanofi, ως μια καινοτόμος ανθρωποκεντρική εταιρεία, εξακολουθεί με αποφασιστικότητα να ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, θέτοντας σε προτεραιότητα την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς με σπάνιες παθήσεις και την εκπλήρωση ακόμη περισσότερων ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών. Ο γονιδιακός έλεγχος με τη μέθοδο της Αλληλούχισης Επόμενης Γενιάς (Next Generation Sequencing – NGS) ωφελεί άμεσα την ιατρική κοινότητα, τους ασθενείς και τις οικογένειες τους, καθώς καθιστά ένα υψηλής διαγνωστικής αξίας εργαλείο προσιτό σε περισσότερους ασθενείς και επαγγελματίες υγείας.