Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο αναφέρθηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στο 8th Cancer Conference, τονίζοντας ότι το Υπουργείο συνεχίζει τις απαραίτητες δράσεις για την ολοκλήρωσή του, προκειμένου  να είναι βιώσιμο και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό. Στο πλαίσιο αυτό, γίνονται προσπάθειες να υπάρξει αξιολόγηση των προγραμμάτων για τον προσυμπτωματικό έλεγχο και συγκεκριμένα για το «Φώφη Γεννηματά» που ήδη εφαρμόζεται, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει την ίδια αξία σε διαφορετικά μέρη της χώρας, ποιες ηλικίες ασθενών ωφελούνται ιδιαίτερα, τι ελλείψεις υπάρχουν κ.ά. Παράλληλα, στόχος είναι στα προγράμματα να συνδεθεί και το after screening pathway, ώστε να διευκολυνθούν οι ασθενείς γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνουν μετά από κάθε διάγνωση. Έμφαση δίνει το Υπουργείο και στην ένταξη της ανακουφιστικής φροντίδας και της κατ’οίκον φροντίδας, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα όπως τόνισε η κ. Αγαπηδάκη, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον καρκίνο. Επιπλέον το Υπουργείο σκοπεύει  να εντάξει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο και κλινικές εφήβων ώστε να υπάρχει follow up στην φροντίδα των παιδιών με καρκίνο, και να καλυφθεί το χάσμα που δημιουργείται από τη μετάβαση τους από ένα ηλικιακό στάδιο σε ένα άλλο στο πλαίσιο των αναγκών στην φροντίδα για την υγεία τους. Η κ. Αγαπηδάκη τόνισε επίσης τον σημαντικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι φορείς των ασθενών στο σχεδιασμό των πολιτικών για την Υγεία και ειδικότερα στη δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο.