Την ανάγκη για ένα δίκαιο, βιώσιμο και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον για την καινοτομία στον τομέα της υγείας επισήμανε ο Ezat Azem, Διευθύνων Σύμβουλος της Roche Hellas, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο 27ο Annual Economist Government Roundtable που διοργανώθηκε από τον Economist. «Πρόκειται για προϋποθέσεις απαραίτητες για την είσοδο της φαρμακευτικής καινοτομίας στη χώρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από αυτήν», τόνισε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αναγνωρίζοντας τη θέληση της Πολιτείας να προσελκύσει επενδύσεις για την καινοτομία στον τομέα της υγείας, παραμένουμε στη διάθεσή της, έτοιμοι να μοιραστούμε τις προτάσεις μας προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις που πρέπει να  αντιμετωπιστούν για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Azem εστίασε στα εμπόδια που δυσχεραίνουν την είσοδο της φαρμακευτικής καινοτομίας στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ανέφερε: α) την έλλειψη προβλεψιμότητας β) την απειλούμενη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών εταιρειών εξαιτίας της υψηλής φορολόγησης με τη μορφή των υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων (clawback και rebates), οι οποίες για τα νοσοκομειακά φάρμακα πλέον αγγίζουν σχεδόν το 70%, και γ) την ανεπάρκεια του φαρμακευτικού προϋπολογισμού, όπως αποδεικνύεται από πρόσφατες μελέτες που δείχνουν ότι το 2022 η βιομηχανία συνεισέφερε περισσότερο από το κράτος στο κόστος περίθαλψης ασθενών. Για την αντιμετώπιση αυτής της δυσμενούς κατάστασης, παρότρυνε την κυβέρνηση να λάβει επειγόντως μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανακατανομής των κεφαλαίων που προστέθηκαν στον προϋπολογισμό στο πλαίσιο της δέσμευσης της Πολιτείας για την μείωση των αυτόματων επιστροφών (clawback) ως μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι ώστε να κατευθυνθούν προς τα κανάλια διανομής φαρμάκων που υπόκεινται σε μεγαλύτερη επιβάρυνση.