Οι ασθενείς με καρκίνο σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε νέες θεραπείες, αλλά και λόγο στη διαμόρφωση πολιτικών για τον καρκίνο, επεσήμανε ο Francisco Lozano, Chair of the Cancer Patients Europe (CPE), μιλώντας στο 8ο Cancer Conference. Όπως ανέφερε, το Cancer Patients Europe (www.cancerpatientseurope.org) είναι μια πανευρωπαϊκή και πανευρωπαϊκή ένωση ασθενών με καρκίνο με έδρα τις Βρυξέλλες. Έχει στόχο τη μείωση του βάρους της νόσου για τους ασθενείς, τους φροντιστές και την κοινωνία συνολικά.

Όπως ανέφερε ο κ. Lozano, όλοι οι ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να έχουν την ίδια βέλτιστη φροντίδα, ανεξάρτητα από το πού γεννήθηκαν ή ζουν στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζεται ενεργά η ίση πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες σε όλη την Ευρώπη, κάτι που μπορεί να εγγυηθεί μόνο ένα ομοιογενές σύστημα αξιολόγησης της ευρωπαϊκής τεχνολογίας υγείας (HTA), ένας Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας (EHDS) με δίκαιους κανόνες και μια Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Στρατηγική που δίνει κίνητρα στη φαρμακευτική βιομηχανία να προωθήσει την έρευνα και να αναπτύξει νέα προϊόντα στην Ευρώπη.

Ο κανονισμός HTA της ΕΕ παρέχει μια μεγάλη ευκαιρία για ταχύτερη και ισότιμη πρόσβαση σε νέες θεραπείες σε όλη την Ευρώπη και οι εκπρόσωποι των ασθενών θα πρέπει να έχουν σαφή ρόλο σε όλη τη διαδικασία HTA, τόνισε ο κ. Lozano.

O Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας είναι μια εξαιρετική ευκαιρία συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης δεδομένων υγείας για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ωστόσο θα πρέπει να διέπεται από αυστηρούς κανόνες, που να εξασφαλίζουν τους ασθενείς. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Στρατηγική θα πρέπει να λάβει υπόψη την εξέλιξη των ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών και να αποκτήσει και νομοθετική οντότητα,  λαμβάνοντας επίσης υπόψη, όχι μόνο τις κλινικές ανάγκες, αλλά και τις κοινωνικές ανάγκες και τις ανάγκες ποιότητας ζωής των ασθενών.