Η εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου δράσης κατά του καρκίνου είναι αναγκαία, ανέφερε ο Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), μιλώντας στο 8ο Cancer Conference. Ανέφερε τρία παραδείγματα που στηρίζουν αυτή την θέση:  1. Το Μάρτιο του 2019 η τότε κυβέρνηση με νόμο θέσπισε το ΕΙΝΕ, Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών, στο οποίο σκοπός ήταν να ανατεθεί η εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης, και η υποστήριξη της διαχείρισης του καρκίνου. Παρόλα αυτά, ως μία μεμονωμένη πρόταση που δεν είχε ενταχθεί σε κάποιο συνολικό σχεδιασμό το όλο σχέδιο δεν προχώρησε. 2. Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών: Οι εξαγγελίες και οι προσπάθειες ξεκίνησαν αρκετές φορές, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι που να λειτουργεί, εκτός του μητρώου για τις παιδικές κακοήθειες. Και εδώ η προσέγγιση ήταν περιστασιακή και εκτός ενός κεντρικού σχεδιασμού. 3. Τον Νοέμβριο του 2016 σε μιλούσαμε ως εκπρόσωποι ασθενών για τους βιοδείκτες και το περίφημο pd-l1. Σήμερα 7 ολόκληρα χρόνια μετά, η απόφαση πηγαινοέρχεται μεταξύ ΚΕΣΥ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΕΟΠΥΥ και παρά τις θετικές εισηγήσεις του ΚΕΣΥ, απόφαση δεν έχει ληφθεί, για την έγκριση και αποζημίωση ενός βιοδείκτη ο οποίος καθομολογουμένως από την επιστημονική κοινότητα και όλους τους εμπλεκόμενους δεν αμφισβητείται για την χρησιμότητά του. Όλα αυτά τα χρόνια, η περιορισμένη πρόσβαση είχε εξασφαλιστεί μέσα από προγράμματα των εταιρειών που όπως πληροφορηθήκαμε εσχάτως σταματούν τέλος του έτους, ανέφερε ο κ. Καπετανάκης, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου δράσης κατά του καρκίνου δεν είναι για να μειώσει ή μηδενίσει το μεγάλο έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά για να μεγιστοποιήσει το όφελος, να συνδράμει την αύξηση της επιβίωσης και να εγγυηθεί τη συνέχεια μέσα από σαφή χρονοδιαγράμματα, συνέργειες, αξιολογήσεις και προσαρμογές.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», το οποίο όπως τόνισε είναι πραγματικά αξιόλογο,  ο κ. Καπετανάκης εξέφρασε τον προβληματισμό για την κατάλληλη εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων, για την ετοιμότητα του συστήματος υγείας και των δομών του να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν τις διαδικασίες ελέγχων και τα περιστατικά που θα προκύψουν, με δεδομένο ότι σήμερα, από την ανίχνευση μέχρι τη διάγνωση, οι αναμονές και καθυστερήσεις φθάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις τους 2 ½ μήνες.

Αναφορικά με το σχέδιο νόμου για την ανακουφιστική φροντίδα, ο κ. Καπετανάκης ανέφερε ότι πρόκειται για μία πραγματικά σημαντική απόφαση η οποία ήρθε να για δώσει διέξοδο, δημιουργώντας το πλαίσιο εκεί που δεν υπήρχε. Η θεσμοθέτηση του Ν.5007/2022 (ΦΕΚ241 Α 23 12 2022) προβλέπει σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας και Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας. Και εδώ η ύπαρξη ενός εθνικού σχεδίου δράσης θα δώσει τη δυνατότητα διασυνδέσεων και σαφούς εκτίμησης αναγκών και τρόπου ικανοποίησης, υποστηρίζοντας καλύτερα τις προσπάθειες που ήδη ξεκίνησαν.

Τέλος, ο κ. Καπετανάκης ανέφερε ότι ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του καρκίνου μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη διάλυση των σιλό στις διαδικασίες ελέγχου και φροντίδας του καρκίνου, προωθώντας τη συνεργασία, τον συντονισμό και την ενσωμάτωση μεταξύ των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στην πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία του καρκίνου, την ανακουφιστική φροντίδα και την επιβίωση.