Με βάση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην μοριακή διάγνωση, την εκτεταμένη μελέτη του γονιδιώματος και την εις βάθος κατανόηση της βιολογίας των νεοπλασιών, πολλές στοχευτικές θεραπείες χρησιμοποιούνται πλέον στην καθ’ ημέρα κλινική πρακτικ, τόνισε ο Ιωάννης Χατζηδάκης, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Δ’ Ογκολογικής Κλινικής Ιασώ, μιλώντας στο 8ο Cancer Conference. Και πρόσθεσε ότι η ανακάλυψη επιπρόσθετων φαρμακευτικών στόχων και η κατασκευή διαφορετικών χημικών μορίων που θα αναστέλλουν συγκεκριμένα μονοπάτια σηματοδότησης (είτε μόνα τους είτε συνεργατικά) θα οδηγήσουν στο βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα για τους ασθενείς. Κατ΄ αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν παράμετροι όπως η γονιδιακή ετερογένεια, η πολυπλοκότητα όπως καθώς και η αντίσταση που παρουσιάζει το κάθε νεόπλασμα έναντι των στοχευμένων θεραπειών.

Η σύγχρονη Ογκολογία έχει ως στόχο να ξεπεράσει τους μηχανισμούς αντίστασης με συνδυασμούς νεότερων μοριακών αναστολέων καθώς και με την βοήθεια άλλων θεραπευτικών επιλογών (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και ανοσοθεραπεία), ενώ η ταυτόχρονη καθιέρωση των μοριακών ογκολογικών συμβουλίων μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή νέων θεραπευτικών επιλογών και να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων κλινικών μελετών με σκοπό το μέγιστο θεραπευτικό όφελος για τους ασθενείς, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.