Στην Ελλάδα είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου για τον Καρκίνο, δήλωσε ο Πρόεδρος ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου στην ομιλία του στο 8th Cancer Conference. Το 1/3 των νέων φαρμάκων καθώς και πολλές κλινικές μελέτες αφορούν την ογκολογία ανέφερε ο κ. Παπαδημητρίου, ενώ πρόσθεσε ότι η φαρμακοβιομηχανία εστιάζει και στην προσπάθεια να βοηθήσει τα συστήματα υγείας, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά. Ο ΣΦΕΕ έχει δημιουργήσει ομάδα εργασίας που σε επαφή και συνεργασία με ασθενείς, φορείς και Πολιτεία συμβάλλει στην ενεργοποίηση της κοινωνίας και της Πολιτείας για να μειωθεί η καθυστέρηση στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων και πολιτικών. Για πρώτη φορά η φαρμακοβιομηχανία κλήθηκε να συμμετάσχει στη συζήτηση για το Εθνικό Σχέδιο για τον Καρκίνο σημείωσε ο κ. Παπαδημητρίου, και ανέφερε ότι 3 είναι οι προτεραιότητες που ο ΣΦΕΕ θεωρεί απαραίτητες για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για τον Καρκίνο: α) η βελτίωση της ανακουφιστικής φροντίδας, β) η ανάπτυξη πλαισίου για την αποζημίωση των βιοδεικτών, είναι αναχρονιστική η λίστα όπως ανέφερε και γ) η δημιουργία ξεχωριστού ταμείου για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, στην οποία μεγάλο κομμάτι θα καλύψουν οι θεραπείες για τον καρκίνο.