Το Μητρώο Ασθενών που πάσχουν από Νεοπλασματικά Νοσήματα στοχεύει στην ολοκληρωμένη καταγραφή και παρακολούθηση του συνόλου των ασθενών της ελληνικής επικράτειας που πάσχουν από νεοπλασματικά νοσήματα, τόνισε η Παναγιώτα Μήτρου, Ειδικός Παθολόγος – Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, μιλώντας στο 8ο Cancer Conference.

Όπως ανέφερε, στο Μητρώο θα καταχωρούνται παράμετροι σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ασθενούς, τα στοιχεία της μονάδας υγείας στην οποία παρακολουθείται, τον ακριβή ιστολογικό τύπο της νεοπλασίας, το στάδιο κατά τη διάγνωση, το ιστορικό που σχετίζονται με τη νόσο (κάπνισμα, σακχαρώδης διαβήτης, κλπ), τους σχετικούς βιοδείκτες, την πορεία της νόσου, το είδος της θεραπείας, τις ενδεχόμενες υποτροπέςκαι την έκβαση της νόσου.

Ενδεικτικές αναφορές που θα μπορούν να λαμβάνονται και να αξιοποιούνται για τη χάραξη πολιτικών υγείας είναι: η γεωγραφική κατανομή των ασθενών, η κατανομή ασθενών ανά φύλο και ηλικία, το πλήθος ασθενών  ανά μονάδα υγείας, το πλήθος  ασθενών ανά συγκεκριμένο τύπο νεοπλασίας, το πλήθος  ασθενών ανά εφαρμοζόμενη θεραπεία, το πλήθος  ασθενών ανά έκβαση νόσου, κλπ.

Το Εθνικό Μητρώο Ασθενών που πάσχουν από Νεοπλασματικά Νοσήματα θα διασφαλίζει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.