Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), για ακόμη μία φορά, αποτελεί  πολύτιμο αρωγό στο σημαντικό έργο του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) προς τον πληθυσμό που κάνει χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, ενισχύοντας τον εξοπλισμό του Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης «STEKI 46» μέσω της χορηγίας ενός Μηχανήματος Ελέγχου Ουσιών (φασματοφωτόμετρο). το ΙΦΕΤ με την παρούσα χορηγία συμβάλλει στην ανάλυση της προαποκτημένης ψυχοδραστικής ουσίας που φέρουν τα ίδια τα άτομα για να κάνουν χρήση στο ΧΕΧ STEKI 46 σε πραγματικό χρόνο. Με το Φασματοφωτόμετρο FTIR θα αναλύεται η περιεκτικότητα, το είδος, οι προσμείξεις και η «καθαρότητα» της ουσίας με απώτερο σκοπό την αποφυγή των περιστατικών υπερδοσολογίας (overdose) στο πλαίσιο της ελαχιστοποίησης του κινδύνου απώλειας της ζωής. Ο χρήστης υπηρεσιών του ΧΕΧ θα ενημερώνεται, ώστε να γνωρίζει το τι ουσία και τι κινδύνους μπορεί αυτή να έχει. Επιπλέον, σε πραγματικό χρόνο, δημιουργείται μία βάση δεδομένων των ουσιών, οι οποίες χρησιμοποιείται στο «εδώ και τώρα» από τον πληθυσμό-στόχο. Αυτό θα συμβάλλει τόσο στο σχεδιασμό θεραπευτικών παρεμβάσεων, όσο και στο σχεδιασμό πολιτικών αντιμετώπισης της εξάρτησης σε θεσμικό επίπεδο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΦΕΤ, κ. Σωτηρίου, με αφορμή τη χορηγία δήλωσε: «Στο ΙΦΕΤ είμαστε πάντα δίπλα στις ανάγκες των ασθενών και όσων έχουν ανάγκη καινοτόμων ανακουφιστικών δράσεων. Πιστεύουμε ακράδαντα στην μακροχρόνια συνεργασία μας με τον ΟΚΑΝΑ και στα σημαντικά οφέλη που παρέχει επί σειρά ετών ο οργανισμός. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τη συστηματική προσπάθεια του για τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών αντιμετώπισης και φροντίδας των ασθενών με εξαρτήσεις».