Επιστολή -Υπόμνημα προτάσεων απέστειλε η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία η Νοσηλευτικού Προσωπικού( ΠαΣΟΝοΠ) στον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη σχετικά με το προσχέδιο της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας World Health Organization για την πρόληψη και ετοιμότητα έναντι των πανδημιών. Ειδικότερα, η Ομοσπονδία μεταξύ άλλων συνιστά α) να συμπεριληφθεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων ως κεντρική προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα προετοιμασίας και ανταπόκρισης έναντι των πανδημιών και των υγειονομικών κρίσεων. β) να συμπεριληφθεί αναφορά στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα του νοσηλευτικού προσωπικού και των λοιπών

εργαζόμενων του τομέα υγείας ως βασικά στοιχεία για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την ανταπόκριση έναντι των πανδημιών. γ) να συμπεριληφθούν οι διατάξεις για την εγγύηση ασφαλούς απασχόλησης σε μετανάστες εργαζόμενους στις χώρες προορισμού, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των εργασιακών τους δικαιωμάτων. δ) να συμπεριληφθεί η κλιματική κρίση ως η κεντρική

προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα προετοιμασίας και ανταπόκρισης έναντι των πανδημιών και των υγειονομικών κινδύνων. ε) να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι του τομέα υγείας στην έρευνα και στις δραστηριότητες που αφορούν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία λόγω της μόλυνσης από τον SARS-COV-2 και άλλες μελλοντικές πανδημίες. στ) να διευκολυνθεί η παροχή άδειας και η ανταλλαγή των προϊόντων που σχετίζονται με πανδημίες. ζ) να συμπεριληφθεί το άρθρο 11.Α, το οποίο δημιουργεί ισχυρότερες και πιο συγκεκριμένες προληπτικές δεσμεύσεις σχετικά με το περιβάλλον των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την μεταφορά τεχνολογίας σε σχέση με το προηγούμενο προσχέδιο της WHO CA+.