Στην ανάγκη κατάργησης του cla back, ενός αναχρονιστικού και άδικου μέτρου που απειλεί την επιβίωση των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεία, κατέληξαν ομόφωνα, οι συμμετέχοντες στην ημερίδα που διοργάνωσε το Συντονιστικό Όργανο Φορέων ΠΦΥ, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Τομέα Υγείας και Οικονομικών των πολιτικών κομμάτων της Βουλής,  η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ κυρία Θ. Καρποδίνη, το Συντονιστικό Όργανο Φορέων ΠΦΥ και γιατροί που είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους και να διατυπώσουν τις απόψεις τους, για το κρίσιμο αυτό ζήτημα.

Οι εκπρόσωποι κομμάτων, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη και το Προεδρείο του συντονιστικού Οργάνου των Φορέων ΠΦΥ που πήραν το λόγο, συμφώνησαν ότι το μέτρο είναι άδικο και πρέπει άμεσα να καταργηθεί. ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου των Φορέων ΠΦΥ και Α΄Αντιπρόεδρος του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος, παρουσίασε τις προτάσεις που ομόφωνα ψήφισε το Συντονιστικό Όργανο.

Ειδικότερα : Άμεση ενίσχυση του προϋπολογισμού του 2023 και 2024 κατά 100 εκατ. Ευρώ τουλάχιστον κάθε έτος.

Θεσμοθέτηση plafon στο claw back το πολύ σε μονοψήφιο νούμερο κάτω του 5% με στόχο την κατάργηση του, μέσω εφαρμογής μέτρων. Συστηματική εφαρμογή και επέκταση των κανόνων συνταγογράφησης. Κούρεμα του τεχνητού χρέους των παρελθόντων ετών του claw back που μας φορτώθηκε τουλάχιστον κατά 50%.

Επίσης παρεμβάσεις έκαναν τα μέλη του Προεδρείου του Συντονιστικού Οργάνου, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΙΠΥ Θ. Χατζηπαναγιώτου, ο Πρόεδρος της ΠΑΣΙΔΙΚ Ι. Καραμηνάς, ο Πρόεδρος της ΠΑΝΙΔΙ Δ. Φασίτσας, η Πρόεδρος της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ Α. Μαστοράκου κ.α.