Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) δημοσιεύει νέα έρευνα που αξιολογεί τον αντίκτυπο του σχεδίου για τη φαρμακευτική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, στο μέλλον του καινοτόμου τομέα της βιοεπιστήμης και στη φροντίδα των ασθενών.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα της Ομοσπονδίας, ενώ η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει έναν ευρωπαϊκό έλεγχο ανταγωνιστικότητας στη μελλοντική της νομοθεσία, δεν το έχει κάνει για τη φαρμακευτική νομοθεσία. Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό της σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο στρατηγικά σημαντικές βιομηχανίες της Ευρώπης, η EFPIA ανέθεσε στην εταιρεία Dolon να πραγματοποιήσει έναν ολοκληρωμένο έλεγχο ανταγωνιστικότητας σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία.

Η έρευνα αναλύει τον αντίκτυπο των προτάσεων της Επιτροπής σε διάφορους τομείς, όπως η καινοτομία της ΕΕ, η ανταγωνιστικότητα, ο αντίκτυπος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην πρόσβαση των ασθενών και στο περιβάλλον. Δείχνει ότι ο σχεδιασμός της Επιτροπής θα επιταχύνει μια τάση που θέλει τη θέση της Ευρώπης ως παγκόσμιου καινοτόμου να επιδεινώνεται περαιτέρω σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για μείωση της ρυθμιστικής προστασίας δεδομένων (ζωτική συνιστώσα της πνευματικής ιδιοκτησίας, για μεγάλο αριθμό πρωτοποριακών φαρμάκων) μειώνουν τα κίνητρα για τις εταιρείες να επενδύσουν σε αυτά τα φάρμακα κατά 55% στην Ευρώπη τα επόμενα 15 χρόνια. Αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή καινοτομία και ανταγωνιστικότητα.

Οι προτάσεις της Επιτροπής αναμένεται να κλιμακώσουν μια τάση που έχει ήδη δει την Ευρώπη να χάνει το ένα τέταρτο των παγκόσμιων επενδύσεών της σε Ε&Α τα τελευταία 20 χρόνια. Αναλυτικότερα, τα ευρήματα δείχνουν ότι:

-Το μερίδιο της Ευρώπης στις παγκόσμιες επενδύσεις Ε&Α προβλέπεται να μειωθεί κατά ένα τρίτο (από 32% των παγκόσμιων δαπανών Ε&Α σε 21%) έως το 2040. Αυτό ισοδυναμεί με 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε χαμένες επενδύσεις Ε&Α κάθε χρόνο

– Ένα στα πέντε έργα (22%) για την έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων που εξαρτώνται από την προστασία των ρυθμιστικών δεδομένων (RDP) δεν θα ήταν πλέον οικονομικά βιώσιμο στην Ευρώπη. Αυτό αντιστοιχεί σε πτώση 8% της συνολικής φαρμακευτικής καινοτομίας στην Ευρώπη και θα

μπορούσε να οδηγήσει στην εγκατάλειψη περίπου 50 από τις 225 αναμενόμενες νέες θεραπείες τα επόμενα 15 χρόνια .

Η απώλεια αυτού του όγκου καινοτομίας εκτιμάται ότι θα μεταφραστεί σε 16 εκατομμύρια χρόνια απώλειας ζωής (YLL) λόγω της αυξημένης θνησιμότητας και των πρόωρων θανάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο τομέας της βιοτεχνολογίας της Ευρώπης θα επηρεαστεί περισσότερο από την εν λόγω νομοθεσία της ΕΕ, επιδεινώνοντας μια κατάσταση που ήδη βλέπει τη βάση της βιοτεχνολογίας της Ευρώπης να μετακινείται προς πιο προβλέψιμα χρηματοπιστωτικά οικοσυστήματα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Η έρευνα δείχνει ότι εννέα στα δέκα ερευνητικά έργα βιοτεχνολογίας για φάρμακα που εξαρτώνται την Ε&Α θα βρεθούν σε κίνδυνο, επειδή δεν θα είναι πλέον οικονομικά βιώσιμα.