Οι πρόσφατες επιδημίες και κυρίως η πανδημία του κορονοϊού, κατέστησαν αναμφισβήτητα σαφές ότι η υγεία των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετα και δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά. Η αλληλεξάρτηση τους πρέπει να αναγνωριστεί ευρύτερα ενώ απαιτούνται προσπάθειες για μια διατομεακή, διεπιστημονική και ολοκληρωμένη προσέγγιση. Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στο Λουξεμβούργο διάσκεψη υψηλού επιπέδου με τίτλο «Μία υγεία για όλους, όλοι για μία υγεία». Όπως αναφέρει στο κάλεσμά της, η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου, η διάσκεψη θα εξετάσει το πλαίσιο της προσέγγισης «One Health», καθώς και τους καλύτερους τρόπους για την εφαρμογή της και την αξιολόγησή της για το μέλλον, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Συνεδριακό Κέντρο του Λουξεμβούργου θα εστιάσει στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε όλα τα στάδια της βιολογικής αλυσίδας, καθώς και την ανάγκη διατομεακής συνεργασίας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση υγειονομικών απειλών.

Η θεματολογία της διάσκεψης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ενότητες «Είναι καιρός να επεκτείνουμε το παράδειγμα «One Health;», «Πώς θα λειτουργήσει η προσέγγιση «One Health» στην Ευρώπη;» «Τι μπορούμε να μάθουμε από τις εμπειρίες μας στην Ευρώπη και παγκοσμίως;» «Το τρίγωνο της κλιματικής αλλαγής, του περιβάλλοντος και της υγείας» «Συστήματα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης», «Μικροβιακή αντοχή».