Την αντίθεσή τους στα νέα φορολογικά μέτρα εκφράζουν με κοινή ανακοίνωσή τους επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς, ζητώντας από την κυβέρνηση να τα αποσύρει. Ειδικότερα, οι φορείς τονίζουν ότι  «Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νέα φορολογικά μέτρα, με  την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, πλήττουν καίρια τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού στο όνομα της δήθεν καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, προωθούνται οριζόντια και ως εκ τούτου άδικα μέτρα και υιοθετείται η πρακτική «καλύτερα λίγα από πολλούς, παρά πολλά από λίγους».

Η φορολόγηση με βάση τεκμαρτό εισόδημα, για εισόδημα δηλαδή που δεν έχει αποκτηθεί, όχι μόνο δεν καταπολεμά την φοροδιαφυγή, αφού προστατεύει τα υψηλά εισοδήματα, που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά οδηγεί σε  αφανισμό ένα μεγάλο τμήμα ενεργού οικονομικού πληθυσμού, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τη μεσαία τάξη.  Η Κυβέρνηση δείχνει ότι αγνοεί την πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιστημόνων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,  μετά από τη δεκαετή μνημονιακή περίοδο, την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών και του πληθωρισμού». Η πρόταση των φορέων στα θεσμικά τους όργανα είναι συντονισμό της δράσης τους και τη διαμόρφωση ενιαίου μετώπου  κατά των νέων μέτρων, με σκοπό την απόσυρσή τους. Συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την Τετάρτη 22/11/2023 και ώρα 13:00 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και την κήρυξη Πανελλαδικής αποχής από τα καθήκοντά τους την ίδια μέρα. Δημοσιοποίηση των θέσεών τους με κάθε πρόσφορο τρόπο και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε Πανελλαδικό επίπεδο, ανάλογα με την εξέλιξη του θέματος.