Η Roche Hellas και η Roche Diagnostics Hellas συνυπέγραψαν για πρώτη φορά, ως OneRoche, τη Χάρτα  Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευσή τους σε μια κουλτούρα που εξασφαλίζει Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη στο χώρο εργασίας. Η υπογραφή αυτή αποτελεί ορόσημο και είναι το αποκορύφωμα μιας σειράς μακροχρόνιων ενεργειών, προσπαθειών και πολιτικών, που εφαρμόζονται και στις δύο εταιρείες, με στόχο την προώθηση μιας κουλτούρας πολυμορφίας, όπου όλοι νιώθουν ότι ανήκουν και μπορούν να εξελιχθούν ισότιμα, ανεξαρτήτως ηλικίας, πεποιθήσεων, ικανοτήτων, γλώσσας και εθνικότητας. Η Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019. Η Ελλάδα έγινε η 23η χώρα που υπεγράφη η Χάρτα. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας, σε κάθε εργασιακό περιβάλλον, στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, η Χάρτα Διαφορετικότητας, υλοποιείται από το ΚΕΑΝ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση – D&I. Με αφορμή την υπογραφή της Χάρτας, ο Ezat Azem, Διευθύνων Σύμβουλος της Roche Hellas, δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μας τιμή που υπογράφουμε τη Χάρτα και γινόμαστε μέλη της ελληνικής οικογένειας του Diversity Charter. Στη Roche, προκειμένου να παρέχουμε ουσιαστικές λύσεις στους ασθενείς και στο οικοσύστημα της υγείας, βασιζόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα ιδεών και δημιουργικότητας. Έχουμε την τύχη να έχουμε εργαζόμενους με διαφορετικό υπόβαθρο και απόψεις, οι οποίοι συνεργάζονται ανοιχτά και – μέσα από ειλικρινή διάλογο και δημιουργική σκέψη – προάγουν την καινοτομία.