Σημαντικά συμπεράσματα για την φροντίδα των ογκολογικών ασθενών στη χώρα μας εξήχθησαν από την πρόσφατη επιστημονική διημερίδα της ΕΛΛΟΚ «Η πρόσβαση στην εξατομικευμένη ιατρική σήμερα και αύριο».

Στην κεντρική, εναρκτήρια ομιλία της διημερίδας, ο κος Ηλίας Μόσιαλος, Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας, Imperial College, London School of Economics, υποστήριξε ότι ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μία συνολική εθνική στρατηγική για την πρόληψη, η οποία θα λειτουργήσει μέσα από μία διυπουργική συνεργασία, με καίριο ρόλο αυτόν του Υπουργείου Παιδείας. Η προσέγγιση του Εθνικού Σχεδίου δεν θα πρέπει να είναι ιατροκεντρική, αλλά να λαμβάνει υπόψη όλες τις ομάδες πληθυσμού, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος υγείας και πρόληψης και τη συνολική μείωση της επίπτωσης του καρκίνου στην κοινωνία.

Ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο στην οποία τονίστηκε η ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο, το οποίο θα αποτελεί μία εξελικτική διαδικασία η οποία θα αξιολογείται θα αναπροσαρμόζεται. Για την υλοποίησή του απαραίτητη προϋπόθεση είναι να λειτουργήσει και το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών, αλλά και να εφαρμοστεί μία ολιστική προσέγγιση, που θα εστιάζει σε όλα τα στάδια της νόσου, από την πρόληψη μέχρι την επιβίωση. Όπως ανέφερε ο κ. Κουλούρης «η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με την πολιτεία θα μπορούσε να αξιοποιήσει την εμπειρία από άλλες χώρες σε σχέση με ιδέες και λύσεις για την πρόσβαση στην καινοτομία».