Για τη Novartis η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας στρατηγικής της. Βασική έκφραση αυτής της δέσμευσης είναι η προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού και η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων σε δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η Novartis Hellas σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων iSea πραγματοποίησε εθελοντική δράση καθαρισμού του υγροτόπου στην περιοχή των Λεγραινών. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας, υπό την καθοδήγηση των εξειδικευμένων μελών της Οργάνωσης, συγκέντρωσαν περισσότερα από 60 κιλά απορριμμάτων, συμβάλλοντας ενεργά στην αναδιαμόρφωση του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος της περιοχής. Σημειώνεται ότι συνολικά συγκεντρώθηκαν 18 σάκοι απορριμμάτων και καταγράφηκαν 71 απορρίμματα, με την συντριπτική τους πλειοψηφία (84,5%) να είναι πλαστικά και να ακολουθεί το γυαλί/κεραμικό (5,6%) και το λάστιχο (4,2%). Η αφαίρεση μικροαντικειμένων, όπως τα αποτσίγαρα, μικρά κομμάτια πλαστικών μεταξύ 2,5 εκ. και 50 εκ, είναι ζωτικής σημασίας στις ενέργειες των παράκτιων καθαρισμών, καθώς τέτοια αντικείμενα αποτελούν σοβαρή απειλή για τη θαλάσσια ζωή και μπορούν να εισαχθούν στην τροφική αλυσίδα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από τους εκπροσώπους της iSea, για τις επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης, αλλά και για ορθές πρακτικές πρόληψης και μείωσης των απορριμμάτων.