Οι προτάσεις του ΙΣΑ για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας συζητήθηκαν στο πλαίσιο, του Συνεδρίου με θέμα «Ο ρόλος του Τουρισμού στο Μέλλον της Ελλάδας», που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2023, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ειδικότερα οι προτάσεις του ΙΣΑ, για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα, με τη συμβολή της πολιτείας είναι μεταξύ άλλων οι εξής: Απλούστευση νομοθετικού πλαισίου και διαδικασιών,

Έκδοση βίζας εκτός Σένγκεν, Δυνατότητα λειτουργίας ΠΦΥ εντός ξενοδοχειακών μονάδων, Ενεργοποίηση ΚΑΔ και Μητρώου Τουρισμού Υγείας έτσι ώστε οι πάροχοι Ιατρικού Τουρισμού να μπορούν να εντάσσονται στα ωφελήματα του Αναπτυξιακού Νόμου, Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με δημιουργία ΣΔΙΤ, Προβολή & διαφήμιση της χώρας μας ως προορισμού Ιατρικού Τουρισμού σε συνεργασία με τον ΕΟΤ στις χώρες-στόχους, Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας που να περιλαμβάνει χάρτη διαθεσίμων παρόχων Ιατρικού Τουρισμού, Προβολή των ιδιωτών ιατρών που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στο εθνικό μητρώο παρόχων ιατρικών τουριστικών υπηρεσιών (φυσικών προσώπων ή μονοπρόσωπων ιατρικών εταιρειών) στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ,

Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις Ιατρικού Τουρισμού για προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας, Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα, Δυνατότητα πιστοποίησης παρεχόμενων υπηρεσιών και δομών υγείας με επιχορήγηση ΕΣΠΑ, Δυνατότητα επιχορήγησης αναβάθμισης ιατρικού εξοπλισμού των δομών με επιχορήγηση ΕΣΠΑ, Δυνατότητα επιχορήγησης για διαφήμιση των φορέων στο εξωτερικό ,  Συνεργασία Υπουργείων: Υγείας, Τουρισμού, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης.