Σημαντικές δυσλειτουργίες  στο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», καταγγέλλουν οι γιατροί του Ιδρύματος. Μάλιστα, η τριμελής Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά του νοσοκομείου σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι  η κατάσταση είναι τόσο δυσχερής, που καθίσταται επισφαλής ακόμα και η δυνατότητα να εφημερεύει και να αντιμετωπίζει τους ασθενείς με όρους που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη ιατρική, αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ένα από τα πιο πρόσφατα προβλήματα είναι η έλλειψη αντιδραστηρίων στο Κυτταρολογικό εργαστήριο για την επεξεργασία Βρογχοσκοπικού υλικού που επαρκούσαν μέχρι και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, ενώ από σήμερα αν γίνει αναστολή δειγμάτων από τα Βρογχολιτικά Ιατρεία, δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία τους επ’ αόριστον. Πρόβλημα αντιμετωπίζει και το Βιοχημικό Εργαστήριο, όπου υπάρχει έλλειψη αναλώσιμων υγρών απαραίτητων για τη λειτουργία των αναλυτών και αν δεν εκτελεσθούν οι παραγγελίες, το εργαστήριο δεν θα μπορεί να εκτελεί καμία βιοχημική εξέταση από σήμερα.