Ο Όμιλος Affidea συμμετείχε στο 9ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αγγειακής Ιατρικής, που διεξήχθη στις 12-14 Οκτωβρίου 2023 στο Μιλάνο, όπου παρουσιάστηκαν με επιτυχία σε μορφή e-posters ενδιαφέροντα και σπάνια ιατρικά περιστατικά.

Με τις αγγειακές παθήσεις να αυξάνονται παγκοσμίως καθώς ο πληθυσμός γερνάει, το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αγγειακής Ιατρικής αποτελεί σημείο συνάντησης για τους αγγειολόγους-αγγειοχειρουργούς και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν την γνώση και την εμπειρία τους και να συζητήσουν για βέλτιστες πρακτικές. Η επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου συγκέντρωσε καταξιωμένους ομιλητές για να παρουσιάσουν ποικίλα θέματα και παθήσεις που αφορούν αγγειακούς ασθενείς. Το επιστημονικό πρόγραμμα κάλυψε το πλήρες φάσμα των αγγειακών παρεμβάσεων καθώς και την προληπτική αγγειακή ιατρική, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή εκπαιδευτική εμπειρία στους συμμετέχοντες.

H Affidea Ελλάδος εκπροσωπήθηκε στις εργασίες του Συνεδρίου από τον αγγειολόγο- ακτινολόγο Δρ. Νικόλαο Λιάση και τον ακτινολόγο Γεώργιο Χαραλαμπόπουλο του Διαγνωστικού Κέντρου Affidea Central.

Στην πρώτη ανακοίνωση με θέμα «Ενδαρτηριεκτομή έσω καρωτίδας σε ασθενή με συμπτωματική στένωση αυτής – περίπτωση που θα ήθελα να ξεχάσω ή να θυμάμαι;» στόχος των ομιλητών ήταν να παρουσιάσουν μια απαιτητική περίπτωση συμπτωματικής στένωσης και να συζητήσουν τις διάφορες πτυχές της σωστής διαχείρισης του ασθενούς.

Η διεξαγωγή ενδαρτηριεκτομής σε ασθενείς με ανατομικές δυσκολίες και υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας αποτελεί πάντα μια πρόκληση. Όλοι οι τύποι εμβαλωμάτων είναι ασφαλείς, αλλά είναι προτιμότερο να τοποθετηθεί ένα αυτόλογο μόσχευμα. Σε ασθενείς με πρόσφατα συμπτώματα, ανεπαρκή παλινδρόμηση της καρωτίδας και ανθεκτική υπέρταση, συνιστάται παράκαμψη (shunt) για την μείωση του κινδύνου νευρολογικών συμβαμάτων. Ωστόσο, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, η σωστή διαχείριση περιλαμβάνει σύντομο χρόνο διακοπής κυκλοφορίας, επιθετική θεραπευτική αντιμετώπιση της υπέρτασης, μετεγχειρητική εντατική θεραπεία και πρόληψη κατά του συνδρόμου υπεραιμάτωσης.

Η δεύτερη ανακοίνωση με θέμα «Σύνδρομο Post-Covid TIPIC-transient perivascular inflammation of the carotid artery (Καρωτιδυνία)» αφορούσε δύο σπάνιες περιπτώσεις εμφάνισης περιαγγειακής φλεγμονής της καρωτιδικής αρτηρίας σε δύο γυναίκες ασθενείς ηλικίας 31 ετών, μετά από λοίμωξη Covid-19. Το σύνδρομο TIPIC είναι μια σπάνια αιτία οξέος πόνου στην σύστοιχη προς την πάσχουσα καρωτίδα τραχηλική χώρα, λόγω της μη ειδικής φλεγμονής του τοιχώματος της καρωτίδας.

Η έγχρωμη doppler υπερηχοτομογραφία αποτελεί την πρώτης γραμμής απεικονιστική μέθοδο για την διάγνωση και την παρακολούθηση της εξέλιξης των ασθενών με αυτό το σύνδρομο. Είναι ένα σπάνιο, συνήθως ιδιοπαθές σύνδρομο, αλλά μπορεί να εμφανιστεί μετά από λοιμώξεις, όπως η λοίμωξη Covid-19. Αν και τα συμπτώματα είναι έντονα, συνήθως υποχωρούν με συντηρητική θεραπεία.

Τα δύο e-posters παρουσιάστηκαν σε συνεργασία με την Αγγειοχειρουργική μονάδα της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Ιπποκράτειου.

Προτεραιότητα του Ομίλου Affidea, του μεγαλύτερου Ομίλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη, είναι η ενίσχυση πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της προαγωγής της υγείας. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος Affidea συμμετέχει ενεργά με παραδείγματα κλινικής πρακτικής σε σημαντικά συνέδρια που προάγουν την επιστήμη και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ιατρικής γνώσης, με στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.