Μία πρωτοποριακή τεχνολογία για την πρώιμη και ακριβή διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι για πρώτη φορά διαθέσιμη στην Ελλάδα από τον διαγνωστικό και θεραπευτικό Όμιλο ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ. Πρόκειται για την Υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης Siemens Healthineers AI Enabled Reading Service, ανάγνωσης ψηφιακής μαστογραφίας, που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ Χαλανδρίου. Η εν λόγω υπηρεσία, η οποία έχει αναπτυχθεί από την κορυφαία εταιρεία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Siemens Healthineers, επιτυγχάνει την αυτοματοποιημένη, ταχύτερη και ακριβέστερη επεξεργασία των δεδομένων της ψηφιακής μαστογραφίας, επεκτείνοντας τις δυνατότητες της Ιατρικής Ακριβείας στον τομέα του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο.

Μέσω της υπηρεσίας AI Enabled Reading Service, εφαρμόζεται εξειδικευμένος Αλγόριθμος Τεχνητής Νοημοσύνης για την επεξεργασία των δεδομένων που παρέχουν οι ψηφιακές μαστογραφίες. Μετά τη διενέργεια της εξέτασης, οι εικόνες μεταφορτώνονται στην υπηρεσία AI Enabled Reading Service, όπου ο υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης, αναλύει τα ευρήματα και ταξινομεί την εξέταση σε μία από τις τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας: Χαμηλή – Μέση – Υψηλή. Βάσει αυτής της ανάλυσης, παράγεται ένα προσυμπληρωμένο ακτινολογικό πόρισμα, το οποίο ο Ακτινολόγος – Ακτινοδιαγνώστης αξιολογεί μαζί με την εξέταση και προβαίνει στις απαραίτητες κατά την κρίση του μετατροπές – εφόσον είναι απαραίτητες. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιατρός υποστηρίζεται σημαντικά στη διαδικασία της διάγνωσης, χωρίς να παρακάμπτεται η προσωπική του αξιολόγηση, ενώ διευκολύνεται η ροή της εργασίας στο τμήμα Ψηφιακής Μαστογραφίας. Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι 90% των εξετάσεων μαστογραφίας που διενεργούνται στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού ελέγχου είναι φυσιολογικές, η αυτοματοποιημένη κατηγοριοποίηση των εξετάσεων βελτιστοποιεί τη διαχείριση του χρόνου εκ μέρους του ιατρού, ο οποίος πλέον μπορεί να εστιάσει στα περιστατικά που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Βάσει των παραπάνω, γίνεται εμφανής η αξία της υπηρεσίας AI Enabled Reading Service ως υποστηρικτικού εργαλείου για τη δευτερογενή πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, ο οποίος αποτελεί τον συχνότερο τύπο καρκίνου στο γυναικείο φύλο και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Ωστόσο, εφόσον ανιχνευτεί σε πρώιμο στάδιο, οι πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης ξεπερνούν το 90%, καθιερώνοντας τη μαστογραφία ως απαραίτητη ετήσια προληπτική εξέταση για όλες τις γυναίκες μετά την ηλικία των 40 ετών.

Με αφορμή την εγκατάσταση της νέας υπηρεσίας ο κύριος Φίλιππος Γουρλής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ δήλωσε: «Η διαρκής αναβάθμιση των υπηρεσιών Ιατρικής Απεικόνισης αποτελεί διαχρονική δέσμευση του Ομίλου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ απέναντι στους ασθενείς και τους Επαγγελματίες Υγείας. Τώρα, με την υπηρεσία AI Enabled Reading Service, η διαδικασία ανάγνωσης της ψηφιακής μαστογραφίας καθίσταται ταχύτερη, ευκολότερη και ακριβέστερη, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα». Από την πλευρά του, ο Σίμος Κοκκοβός, Διευθυντής Ψηφιακών Υπηρεσιών της εταιρείας Siemens Healthineers δήλωσε: «Οι εξετάσεις ψηφιακής μαστογραφίας απαιτούν αρκετό χρόνο ανάγνωσης, ενώ ποσοστό 10% εξ αυτών χρειάζεται λεπτομερέστερο έλεγχο».