Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, η εφαρμογή των αντικινήτρων για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό, μεταφέρεται στις 30 Ιουνίου 2024. Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό, είχε θεσμοθετηθεί από πέρυσι και η εφαρμογή του θα ξεκινούσε από την 1η Οκτωβρίου 2023. Ωστόσο, επειδή ο αριθμός των γιατρών που εγγράφηκαν στο θεσμό του προσωπικού γιατρού δεν καλύπτει ακόμα το σύνολο του πληθυσμού, η εφαρμογή του αναβάλλεται.

Τα αντικίνητρα περιλαμβάνουν πρόσθετη συμμετοχή στα φάρμακα, στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού. Επιπλέον για όσους δεν έχουν εγγραφεί σε προσωπικό γιατρό εξέταση σε δημόσια νοσοκομεία προβλέπεται μόνος σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών.