Η Ψυχική Υγεία αποτελεί τον «φτωχό συγγενή» της Υγείας και η ΠΦΥ τον φτωχό συγγενή του συστήματος υγείας, γι’ αυτό και το θέμα της θέσης της ψυχικής υγείας στην ΠΦΥ είναι ένα περίπλοκο  ζήτημα, ανέφερε η Πρόεδρος της ΠΟΣΟΨΥ και  Μέλος ΔΣ της  Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Κατερίνα Νομίδου στο στρογγυλό τραπέζι «Ψυχική Υγεία και ΠΦΥ στην μεταπανδημική εποχή» στο πλαίσιο του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ασθενών.

Αναφερόμενη στα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα όσον αφορά την φροντίδα για την Ψυχική Υγεία στη χώρα μας, η κ. Νομίδου επισήμανε την αρχέγονη ψυχιατρική διοικητική φροντίδα, την παλιά αρχιτεκτονική που χαρακτηρίζει το ψυχιατρικό σύστημα που δεν συνάδει με τις σημερινές επιστημονικές και νομοθετικές εξελίξεις , τον νόμο του 1999 πάνω στο οποίο στηρίζεται η νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών κοινοτικής φροντίδας, που πλέον φαντάζει απαρχαιωμένος, την έλλειψη συμπληρωματικότητας και συνεργειών όχι μόνο μεταξύ των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αλλά και των υπηρεσιών μεταξύ της  ΠΦΥ και της ΠΦΥ με τις υπηρεσίες κοινοτικής φροντίδας, αλλά και τον μεγάλο αριθμό ακούσιων νοσηλειών.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν μια αδυναμία πλοήγησης στο σύστημα για τον ασθενή με ψυχικά προβλήματα που παράλληλα σημαίνει αδυναμία έγκαιρης παρέμβασης και αντιμετώπισης προβλημάτων που υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί είπε η κ. Νομίδου. «η φωνή μας είναι σημαντικό να ακούγεται στη λήψη αποφάσεων και στην αξιολόγηση υπηρεσιών και παροχών που μας αφορούν» δήλωσε η κ. Νομίδου και ένας τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό είναι η προσπάθεια ενσωμάτωσης των κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ΠΦΥ.

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος τόνισε ότι το όλο σύστημα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης πρέπει να «στηθεί» στην κοινοτική ψυχιατρική. Στόχοι είναι η έγκαιρη ανίχνευση νέων περιστατικών και η διαχείριση και αποκατάσταση των χρόνιων περιστατικών, έτσι ώστε  να επιστρέψουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι, γεγονός που θα ελαφρύνει και όλο τον υπόλοιπο ιστό στο σύστημα για να μπορεί να ασχοληθεί με καινούργια περιστατικά. Θα χρειαστούμε πόρους για την κοινοτική ψυχιατρική σημείωσε ο κ. Βαρτζόπουλος και αυτό που θα κάνουμε είναι αυξήσουμε τα κρεβάτια κατοικίας των χρονίων ασθενών, ωστόσο οι κλίνες για τα οξέα περιστατικά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αυξηθούν. Τόνισε επίσης ότι εάν οι Μονάδες Έγκαιρης παρέμβασης για την Ψύχωση οι οποίες ήδη έχουν θεσμοθετηθεί από την κυβέρνηση μπορέσουν κάποια στιγμή να ενταχθούν στην ΠΦΥ, τότε η Ψυχιατρική Φροντίδα στη χώρα μας θα περάσει σε άλλο επίπεδο. Ο Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε την ανάγκη η ψυχιατρική μεταρρύθμιση να λάβει υπόψη τις ψυχοκοινωνικές συνιστώσες, την προστασία της υγείας των υγειονομικών, αλλά και την υποστήριξη της εκπαίδευσης των γιατρών της ΠΦΥ σε θέματα ψυχικής Υγείας.

Ο Νίκος Στεφανής, Καθηγητής Ψυχιατρικής και Διευθυντής της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόνισε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αλλάζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης των νέων ψυχιάτρων, ενώ τόνισε τη σημασία των Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης για τις ψυχώσεις για την Ψυχική Υγεία παιδιών εφήβων και νέων ενηλίκων.