Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποτελεί πλέον την πρώτη επιχείρηση-Υποστηρικτή από το χώρο της παροχής υπηρεσιών που συμμετέχει στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, τον πρωτοπόρο φορέα προαγωγής της ελληνικότητας στο ελληνικό επιχειρείν. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, που πρεσβεύει και προάγει διαχρονικά την ελληνικότητα στην ελληνική υγεία, αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή τη σημασία της πρωτοβουλίας και βρέθηκε στο πλευρό της.

Ο θεσμός του Υποστηρικτή, σχεδιάστηκε ακριβώς για αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις, που έχουν έδρα και ιδιοκτησία στην Ελλάδα, προσφέρουν και μεγιστοποιούν την υπεραξία στην ελληνική επιχειρηματικότητα και την οικονομία, κάτι που ταίριαζε απόλυτα στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, το μόνο πλέον ελληνικό όμιλο υγείας στη δευτεροβάθμια περίθαλψη.

Σκοπός της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι η ανάδειξη και προώθηση του σύγχρονου επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας, καθώς και η πληροφόρηση της ελληνικής κοινωνίας για το πλεόνασμα προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν οι ελληνικής ιδιοκτησίας παραγωγικές – μεταποιητικές επιχειρήσεις προς όφελος της ανάπτυξης και της ευημερίας μας. Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ καλούνται να συμμετέχουν όλες οι παραγωγικές – μεταποιητικές εταιρείες που διατηρούν στην Ελλάδα το τρίπτυχο: έδρα, παραγωγή και ιδιοκτησία. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εντάσσεται στην πρωτοβουλία, και είναι ο πρώτος «πλατινένιος» Υποστηρικτής της, που του εξασφαλίζει τη συμμετοχή σε συζητήσεις που αφορούν στη δημόσια παρέμβαση και διαβούλευση για τα κρίσιμα ζητήματα του τόπου και σε δράσεις συνεργασίας της πρωτοβουλίας. Στο πλαίσιο της υπογραφής, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που αποτελούμε την πρώτη εταιρεία, που εντάσσεται στην πρωτοβουλία με τη μορφή του Υποστηρικτή, και μάλιστα στην κορυφαία βαθμίδα αυτού του νέου θεσμού, για τον οποίο και δουλέψαμε μαζί με την οικογένεια της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ τα τελευταία έτη. Από σήμερα, λοιπόν, προχωράμε μαζί, και η υπογραφή της ένταξής μας θα δώσει περεταίρω ώθηση σε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να πετύχουμε σπουδαία πράγματα για την ελληνική κοινωνία και επιχειρηματικότητα».